Staronový starosta Staňkova Alexandr Horák a nový místostarosta Jaroslav Šobr budou své funkce vykonávat jako neuvolnění zastupitelé. Vedení města se tak budou věnovat souběžně s vykonáváním svých občanských zaměstnání.

„Pan Šobr je pověřeným ředitelem staňkovské základní školy a učí, takže uvolněný být nemůže. A já funkci starosty nebudu vykonávat do konce života a musím myslet na budoucnost,“ říká starosta Horák a vysvětluje, že nastoupí u advokátní kanceláře jako koncipient, kterého musí dělat tři roky, aby se mohl v budoucnu věnovat advokátní praxi.

Starosta tvrdí, že město novým systémem fungování radnice nijak neutrpí. „Věřím tomu, že si dokážeme rozdělit práci, jednání, schůzky a budeme schopni společně všechno zvládnout,“ říká Horák.

Bude to náročné a možná nejde o úplně ideální stav,“ míní místostarosta Šobr. „Po určité době vyhodnotíme, jak tento model funguje a kdyby se ukázalo, že by tím moje práce pro město nebo pro školu nějak trpěla, musel bych se rozhodnout pro jednu z nich. Máme časově náročná povolání, ale budeme se snažit, aby ve městě vše fungovalo tak, jak má,“ dodává.

Oba zastupitelé si střídavě rozdělí i dny, během kterých budou přítomni na Městském úřadu ve Staňkově.

„S místostarostou Pátým jsme bývali na úřadě dva dny v týdnu přítomni oba najednou. Nyní se budeme spíše míjet, ale vše bude nastaveno tak, aby někoho z nás, když to bude zapotřebí a nebudeme zrovna na jednání v zájmu města mimo Staňkov, občané na úřadě zastihli,“ vzkazuje Horák. „Navíc u nás funguje úřednický aparát a s určitými úkony jsou připraveni pomoci i ostatní členové rady města. Při neuvolněném starostovi a místostarostovi dojde i k úspoře městských financí,“ připomíná starosta.