A že práce probíhají pěkně od podlahy, počínaje odstraněním pozůstatku staré lípy a snížením přilehlého terénu a hřebenáči na střeše konče.

„Veškerá střešní krytina se musí překontrolovat a opravit. Zejména hřebenáče, které se kladou do malty. Totéž se misí provést i s krytinou štítu a navrhuje se odstranit žlaby včetně háků a svodů,“ řekl hned na úvod starosta Horšovského Týna Josef Holeček.

Klášterní kaple není sice velká, ovšem prvků ke kontrole a opravě je na ní dostatek. Opravovat se budou vnější i vnitřní omítky, a to vápennou jádrovou omítkou se štukovou úpravou. „Veškeré štukové prvky se zachovají,“ podotkl starosta Holeček.

Stejně tak se zachovají i barvy a odstíny na fasádě, jejíž finální nátěr bude na bázi vápna.

Zkontroluje se rovněž oplechování štítů, provedou se případné opravy, shnilé nebo jinak nevyhovující dřevěné prvky se na kapličce vymění za nové, a to se týká především dřevěného oltáře uvnitř kapličky. Opraví se ale i vstupní dveře a skleněnou výplň nahradí jemná síť.

Střet s traktorem.
Předjíždět traktor se muži nevyplatilo

Novinkou ale bude i vnitřní dlažba kaple. „Bude nová, cihelná ze šestibokých cihelných dlaždic. V rámci prováděných prací se vymění i pískovcový práh u dveří a vyspárují se schody tak, aby do nich nezatékalo,“ doplnil Josef Holeček a dodal, že obnovou si projde i prostor mezi obrubníkem a kaplí. Ten vyplní dlažba s kamennou mozaikou.

Město se do obnovy kaple nepouští samo. S částí nákladů pomáhá i Plzeňský kraj, který poskytl dotaci 120 tisíc korun. Celkové náklady obnovy kaple pak činí 177 tisíc korun.