Ocenění se jim dostalo přímo v obřadní síni na radnici. Ze spolků byli oceněni například domažličtí zahrádkáři, Rada klubu seniorů PČR, klub domažlických turistů, dále byly vyzdviženy chovatelské úspěchy, vedení seniorské taneční skupiny Hanka či aktivní působení v Hance. Nezapomnělo se ani na sbor dobrovolných hasičů Domažlice, působení ve SPOZ či publikační činnost ze života seniorů.

Oceněni byli:

Ing. Jan Hinterholzinger - za dlouholetou aktivní práci v ZO ČZS Domažlice

Václav Kroc - za dlouholetou aktivní práci v ZO ČZS Domažlice

Václav Sobotka – za dlouholetou aktivní práci v Radě klubu seniorů PČR

Ing. Jan Benda – za podporu turistky v oblasti Městských lesů Domažlice

Miroslav Ryšánek – za dlouhodobou obětavou práci značkaře KČT

Jaroslav Kučera - za vynikající dlouholeté chovatelské úspěchy

Josef Kitzberger - za vynikající dlouholeté chovatelské úspěchy

Jaroslava Kaucká – za patnáctileté vedení seniorské taneční skupiny Hanka

JUDr. Josef Fidrant – za dlouhodobou obětavou práci předsedy ZO ČZS a vedení MRS Domažlice

Jana Antošová – za dlouhodobou práci v taneční skupině Hanka

Marie Kalčíková – za mnoholeté aktivní působení v Pěveckém sboru Čerchovan

Věra Zelenková – za mnoholeté aktivní působení v Pěveckém sboru Čerchovan

Vladislav Pačesný – za dlouholetou práci pro SDH Domažlice a pro společnost

Anna Červená - za mnoholeté aktivní působení ve SPOZ

Marie Mauleová - za mnoholeté aktivní působení ve SPOZ

Jitka Wogelová - za mnoholeté aktivní působení ve SPOZ

Ludmila Terčová - za publikační činnost a práci v SPCCH

Vlasta Hostinská – za publikační činnost ze života seniorů

Mgr. Libuše Kubertová – za dloholetou činnost ve SNN v Domažlicích

Karel Amerling – za dlouholetou činnost v ČRS