Jedná se o pozemky o rozlohách od 951 do 1534 m2. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.100 Kč/m2. Pro výstavbu domů jsou stanoveny regulace vyplývající z platného územního plánu a zastavovací studie. Patří mezi ně mj. podmínka zastavitelnosti pozemku do maximálně 40%, výška domu bude činit maximálně 9 metrů při respektování okolní výškové hladiny stávající venkovské zástavby, střechy rodinných domů musí být sedlové nebo polovalbové, fasády budou provedeny z omítek, zateplovacích panelů, nebo palubek, přípustné jsou i prosklené stěny, sruby nebudou přípustné.