Právě tam totiž Domažlice odkoupily od firmy Karpem Sped za 495 tisíc korun dvě ocelové haly. Ty mají strategickou polohu pro Domažlické městské lesy (DML).

Starosta Zdeněk Novák již na zastupitelstvu ke konci roku 2018 při schvalování nákupu hal řekl: „Objekt využijí k parkování své techniky i umístění automatické štípačky.“

Haly budou DML využívat na zpracování přebytku dříví.

„V současné době máme k dispozici mnoho palivového dříví v celých délkách. Pro jeho zpracování a přípravu jsou tyto objekty potřebné,“ řekl ředitel DML Jan Benda. Právě zpracování a manipulaci se dřevem by pomohlo i rozšíření prostoru v podobě získání pozemku.

Rada města proto doporučila zastupitelstvu podat žádost Českým drahám o odkoupení nemovitosti, na které stojí zmíněné objekty.

„Rádi bychom pozemek získali. Mohli bychom ho využívat a starat se o něj,“ řekl místostarosta Stanislav Antoš s tím, že by mimo jiné odpadlo i placení nájmu.