Základní a mateřská škola v Prapořištích u Kdyně je pod drobnohledem zřizovatele. V posledních týdnech zde ze strany starosty Kdyně Oskara Hamruse proběhlo několik návštěv a kontrol majetku a hospodaření školy.

Jak vše ve škole a školce vypadá si byli osobně prohlédnout společně s vedením města i ostatní zastupitelé Kdyně a ředitel kdyňské základní školy 4. června. Než k této návštěvě došlo, zareagoval na kontrolu majetku zastupitel a bývalý starosta Kdyně Jan Löffelmann. „Dozvěděl jsem se, že pan starosta zamýšlí odebrat ze školy v Prapořištích některé vybavení s úmyslem, že jde o věci, které jsou ve škole zcela nadbytečné, nevyužité a hodlá je použít v jiných organizacích, aby byly obci prospěšné. Zároveň zamýšlí nechat provádět údržbu zahrady občanem, který seká veřejné prostranství v Prapořištích a sestřih a ošetření stromů, keřů zadat odborné firmě,“ uvedl Löffelmann ve své připomínce s tím, že jde o nářadí, stroje, spotřební materiál, vybavení dílny, družiny, počítačové zázemí.

ŘEDITEL NENÍ JEN ŘEDITEL

Škola a školka v Prapořištích je ale zcela odlišná od klasických základních škol, a to nejenom přístupem ve výuce a k dětem, ale i v některých záležitostech běžného působení. „Tady na té škole nejsem jen ředitel a učitel, ale webový administrátor, školník, údržbář, zahradník, vedoucí školní jídelny, příležitostný truhlář a další. Spoustu věcí si dělám sám, šetříme na tom nemalé náklady a s některými pracemi na zahradě pomáhají i samy děti, zapojují se a baví je to,“ řekl ředitel školy Jan Dobiáš, který do školy vyrobil skříňky pro děti i pro ukládání věcí na chodbách, stoly a židličky do jídelny a další.

„Teď je nám ale vyčítáno, že špatně hospodaříme. Veškeré nářadí a zařízení ale bylo pořízeno s vědomím zřizovatele v rámci schváleného rozpočtu,“ doplnil Dobiáš s tím, že některé nářadí je jeho vlastní, jiné je dávno vyřazené z majetku, ale stále slouží. „Řešíme tady spor o motorové pily, počet vrtaček nebo traktůrek, kterým sekáme zahradu,“ vyjmenoval některé nářadí ředitel školy.

KONTROLA JAKO POMOC

Vedení města bere ale kontroly a objednaný audit jako pomoc škole. „Je to skutečně pomoc, abychom dali vše do pořádku a zjistili, zda je hospodaření takové, jaké má být. Pro kontrolu jsme si vytáhli i staré rozpočty z roku 2017, 2018, 2019 a v úvahu bereme i letošní. Rozpočty škola nikdy nepřekročila,“ řekl Deníku při prohlídce školy společně se zastupiteli starosta Kdyně Oskar Hamrus s tím, že co se týká kontrol i prohlídky samotné, vznikne zápis a záznam o celkových výsledcích.

Vedení školy ale kontroly vnímá s obavami. „Děsí mne, že nevím, kam tohle vede a jaký je cíl. Zda vyhlásit konkurz na nového ředitele, narušit zavedený systém, který ve škole máme a tím mi práci natolik znepříjemnit, anebo školu uzavřít,“ zmínil Dobiáš.

Zavírat by se škola ale neměla, jak potvrdil dále starosta Hamrus. „Rozhodně nám nejde o to školu a školku v Prapořištích uzavřít. Jsme tu jako pomoc, ne abychom školu zavřeli.“ Školu by totiž nechtěli zavírat ani zastupitelé, jak bylo patrné z jejich názorů. „Pro mě je hlavní, že vedení města nehodlá tu školu zavřít,“ řekl zastupitel Ivan Trojan.

Během prohlídky zastupitelů a vedení nicméně docházelo k mnoha diskusím mezi jednotlivými zastupiteli a vedením školy. Padl zde mimo jiné i názor, že škola má vybavení jako truhlářská dílna.

NEDŮVĚRA K VEDENÍ

I tak to ale strach ředitele školy nemírní. „Já panu starostovi nevěřím. Podobné scénáře se odehrávaly již u jiných příspěvkových organizací ve Kdyni. Vše je podle mého jen snaha dokázat bývalému vedení, že se vše dělalo špatně. Dělají se audity, dělají se čistky. Na rovinu jsem o celé situaci řekl i rodičům žáků, aby věděli, jaká je situace, co se děje a co je nám vyčítáno,“ pokračoval Jan Dobiáš, který je ve funkci 23 let. Za tu dobu měl s bývalým vedením taktéž diskuse a občas i spor, nicméně vše se probralo v klidu.

„Také jsme od samého začátku spolu měli dlouhé debaty týkající se chodu školy, protože jsme odlišných povah. Oba jsme si své názory snažili prosadit a trvalo nějaký čas, než mě pro pojetí, které prosazoval, získal,“ okomentoval Löffelmann a pokračoval: „Vybavení a provoz školy stálo obec v průběhu let určité finanční náklady. Ty v tomto případě padly na úrodnou půdu a dalekonásobně se vyplatily. Chtěl bych požádat zastupitele, aby zabránili panu starostovi komplikovat chod školy neuváženými zásahy. A bourat něco, co se tady postupně více jak dvacet let tvořilo.“

Podpora ale nevychází jen z řad bývalého vedení, ale i od samotných žáků. „Pro nás to byla prakticky taková druhá rodina. Do teď se navíc dozvídáme od cizích lidí o naší škole, že se jim líbí její přístup k dětem. Byly bychom proto rády, kdyby na radnici věnovali pozornost věcem, které nefungují a snažili se je zlepšit, a ne pohřbívat věci, které jsou zajeté a tradiční a evidentně fungují. Kdyby nefungovala dobře, už by dávno nebyla,“ uvedly dvě bývalé žákyně Nikola Žikešová a Andrea Schambergerová.

Výsledky dosavadních kontrol, připomínka zastupitele Jana Löfflemanna a prohlídka školního objektu byla projednaná i kdyňskými radními na poslední schůzi.