„Na základě započtení víceprací a méněprací po skončení rekonstrukce části ulice Msgre B. Staška v okolí hlavní domažlické pošty bylo zjištěno,že oproti předpokládané částce za opravu město ušetří,“ uvedl mluvčí radnice Josef Babor.

,,Jde o částku 287 963 korun,“ vyčíslil místostarosta Domažlic Radek Wiesner.

Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Swietelsky, vekterém je tento přeplatek vyčíslen, schválili domažličtí radní.

„Smlouva s firmou na celkovou renovaci ulice v historickém centru Domažlic byla uzavřena loni 10. září,“ doplnil Babor.

Rekonstrukční práce se uskutečnily letos. Při rekonstrukci této části ulice byla komunikace uzavřena skoro čtyři měsíce, od 1. března do 12. července 2019. Zároveň se silnicí, parkovacími stáními a chodníky se upravovaly i pěší cesty vedoucí parkem Antonína Příhody. Ačkoli stavbu firma dokončila a předala včas, musela se znovu opravovat, kvůli velkým několikacentimetrovým spárám neodpovídajícím normě.

Zábavný večer s maskami se uskutečnil v sobotu ve Spálenci.
FOTO, VIDEO: Do Spálence dorazila strašidla i z okolí