Dva hlasy zastupitelů chyběly k tomu, aby město Domažlice mohlo zveřejnit záměr na prodej objektu bývalých jeslí v Benešově ulici. Svému účelu neslouží od roku 1996 a areál ve vilové čtvrti v blízkosti centra chátrá už šestnáctým rokem.

„Během času se objevily návrhy na přestavbu na základní uměleckou školu, na stole byl projekt přestavby na mateřskou školu za 11 milionů,“ připomněl starosta Miroslav Mach (SPMD). Město nyní disponuje čtyřmi sty místy ve školkách, kapacita pro další roky je tudíž dostatečná.
„Existoval projekt přestavby na šest bytových jednotek, zvažoval bych i tuto variantu,“ zmínil v diskuzi zastupitel Jan Látka (ČSSD).

„Přestavbu na byty tehdy měly zájem zafinancovat městské lesy, které by využily byty pro svoji potřebu,“ doplnila tehdejší starostka Jaroslava Wollerová (ODS) s tím, že nyní se ale přiklání k záměru objekt prodat.

„Jeho část není podsklepená, objekt není větraný. Divím se, že je ještě v tomto stavu, že ho bezdomovci nepodpálili nebo vandalové nerozbili okna. Myslím, že bychom osud neměli dále pokoušet,“ dodala.

„Prodej objektu je až poslední varianta, která by přicházela v úvahu. Chvíli jsme zvažovali přesunout tam praktickou školu, ale tento záměr nebude realizován. Objekt blízko centra s pozemkem je natolik zajímavý, že by se ho město nemělo zbavovat prodejem. Měli bychom hledat smysluplné využití,“ zmínil místostarosta Vítězslav Brody (ČSSD).

„Prodej nemovitosti v této lokalitě by nebyl problémem,“ potvrdil majitel realitní kanceláře a zároveň zastupitel Milan Mrázek (ČSSD), ale vzápětí dodal: „Připomínám, že ve městě nejsou prostory pro matky s dětmi třeba v případě špatného počasí.“

Za schválení záměru prodeje se přimlouval Zdeněk Novák (SPMD): „Záměr nás k ničemu nezavazuje, pokud v mezidobí zjistíme, že máme lepší nápad, jak objekt využít, tak ho nemusíme prodávat, byť bychom záměr publikovali.“

Pro zveřejnění záměru objekt prodat hlasovalo 9 zastupitelů (pro schválení by bylo potřeba 11 hlasů).