Od neděle 8. března vstupuje v platnost letošní první změna jízdního řádu, která se týká autobusové i železniční dopravy. Počítat s ní musejí i lidé, kteří budou cestovat vlakem na trase Domažlice – Horažďovice a zpět.

„Například spoj 17575 vyjíždějící ve 14.16 ze Sušice do Horažďovic jede v pracovní dny a má v Horažďovicích přípoj na vlak z Plzně,“ uvedla referentka na úseku dopravy Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu v Plzni Marcela Benediktová s tím, že změny se dotknou i spojů 17577, 17519 a 17521, které všechny nepřekračují hranice Klatovska. Počítat ale musíme i s úpravami dalších spojů v rámci našeho kraje, například Praha – Plzeň – Cheb, Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – Alžbětín či Plzeň – Horažďovice – České Budějovice.

Podrobné informace o změnách najdete například na stránkách Plzeňského kraje: www.kr-plzensky.cz nebo na webových stránkách Integrované dopravy Plzeňska: idp.plzensky-kraj.cz. K úpravám spojů železniční a autobusové dopravy dochází pravidelně každé čtvrtletí. Náměty nebo výtky ke stávajícím spojů mohou ´kraji´ občané podávat prostřednictvím svých obecních a městských úřadů.