V sobotu se proto konají oslavy s bohatým programem – připravena jsou hudební vystoupení, křest publikace o Meclovu, svěcení praporu, výstavy, historický šerm, fotbal a mnoho dalšího. Dorazí i hosté jako moderátor Karel Voříšek, biskup František Radkovský a zpěvačka Heidi Janků.

Slovo starosty

Vážení čtenáři,
jsem rád, že vás mohu oslovit u příležitosti tak významného výročí obce Meclov, jako je 900 let od první zmínky o její existenci.

Dějiny Meclova

Historie Meclovska a okolí sahá až do starší doby železné, ale držme se hmatatelných důkazů.

První věrohodná zpráva, písemný doklad, se nachází v listinném falzu kladrubského kláštera a datuje se k roku 1115. Meclov je jmenován mezi dalšími 25 obcemi jako majetek kláštera, tím také zůstal až do roku 1313. Tehdy se Meclov stává majetkem vladyky Racka z Prostiboře. V průběhu 13. a 14. století kolonizovali české pohraničí němečtí sedláci. Do Meclova přišlo osm rodin z vesnic dnešního bavorského okresu Landau (potomci těchto kolonizátorů žili v Meclově až do poválečného odsunu).

Roku 1379 se Meclov stává součástí poběžovického panství. V roce 1459 kupuje toto panství, a tedy i Meclov, Dobrohost z Ronšperka. Ten také nechává v Meclově postavit gotický zděný kostel místo bývalého kostela dřevěného. Jeho následovník Zdeněk Dobrohost z Ronšperka byl mužem neblahé pověsti. Stal se příhraničním loupeživým rytířem, kterého vyhnal až pan Lev z Rožmitálu. Od roku 1543 je Meclov pánů ze Švamberka. Na krátký čas, v letech 1599 – 1625, působil v Meclově, dle vyznání vrchnosti, luteránský farář.

Po Bílé hoře koupil zkonfiskované panství Severín Táhlo z Horštejna, kostel v Meclově opět pokatoličtil (1625). Od roku 1659 patří panství Davidu Norbertu Pachtovi z Rájova. Dalších 200 let se majitelé rychle střídají, jediná zaznamenáníhodná událost je zvýšení kostelní věže. Od roku 1850 je Meclov správně samostatnou obcí politického okresu Horšovský Týn. Od 70. let devatenáctého století se v Meclově těží živec. Obec bohatne a roste i počet obyvatel.

V roce 1900 je uvedena do provozu železniční trať Staňkov – Poběžovice se zastávkou v Meclově a již dva roky zde funguje poštovní úřad. V roce 1920 žije v Meclově 773 obyvatel především německé národnosti. Po 2. světové válce bylo odsunuto 559 Němců. Ti byli nahrazeni dosídlenci ať už z vnitrozemí či z Volyně.

Současnost

Dnes je Meclov samosprávnou obcí. Do jeho působnosti spadá dalších osm částí (Bozdíš, Březí, Jeníkovice, Mašovice, Mračnice, Mrchojedy, Němčice a Třebnice) s celkovým počtem 1200 obyvatel, z toho Meclov jich má kolem 540. Katastrální výměra správního území je 3 195 ha, obec vlastní 320 ha lesa. Roční rozpočet je kolem 13 mil. korun. Zastupitelstvo má 15 členů, z toho 5 členů rady. Máme schválený nový územní plán a strategický rozvoj obce.

Meclov je plynofikován a provozuje čistírnu odpadních vod. Ve všech částech jsme vyměnili stará osvětlovací tělesa za nové moderní LED svítidla. Zpracováváme projekty na zateplení domů ve vlastnictví obce, zateplili jsme budovu mateřské školy, vyměnili okna v základní škole, postavili dětské hřiště. Je zde prodejna potravin, pohostinství, škola a školka, kostel, vlakové a autobusové spojení. Aktivní jsou zde hasiči, sportovci, chovatelé drobného zvířectva.

Významné firmy jsou Meclovská zemědělská, a. s., LB Minerals, s.r.o. – zpracování živce, prodejna elektro K+B Expert, firma AZ-Czech, s.r.o. – kovovýroba, Niehoff nábytek, k. s. – výroba nábytku.

Diecézní charita Plzeň zde provozuje v objektu bývalé fary Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa. Zajišťujeme pozemky pro stavbu rodinných domů, o které je velký zájem. Každý rok zveme seniory na autobusový výlet za zajímavostmi do blízkého okolí s následným posezením a kulturním programem. Vítáme nové občánky darem tři tisíce korun pro každého novorozence. Od roku 2007 zajišťujeme svatební obřady a v příjemném prostředí zahrady obecního úřadu jsme již oddali deset manželských párů. Hasiči mimo svoji činnost pořádají dětské a maškarní dny, masopust, hasičský ples.

Budoucnost

Plánujeme rekonstrukce návsí, zbrojnic, kapliček, čištění rybníků, z nichž jsou některé v žalostném stavu. Místní komunikace také volají po opravě. Je toho spousta, co jsme udělali, a také je spousta toho, co udělat musíme. Hospodaříme bez úvěrů a půjček, nejsme proto nijak zadluženi. Pokud budou zastupitelé uvážlivě rozhodovat i nadále, tzn. stavět jen za to, na co máme, a zbytečně se nezadlužovat, bude se celá obec postupně rozvíjet. Čerpání dotací není spása. Je to nesmyslně drahá byrokracie, která by při přímém přerozdělení peněz obcím všem zjednodušila hospodaření. Při všech nesnázích jsem ale přesvědčen, že jsou zde dobré podmínky pro život a s dalším rozvojem se budou jen zlepšovat.

Oslava 900 let obce

V sobotu 29. srpna oslavíme naši dlouhou historii. Na přípravě se podíleli hasiči, občané, kteří nám zapůjčili fotografie na výstavu, zastupitelé a radní, hlavně zaměstnanci obecního úřadu, zpracovatel publikace o Meclovu. Omlouvám se těm, které jsem nejmenoval, a ti to snad pochopí. Vše se bude odehrávat v prostranství za meclovským pohostinstvím. Program bude bohatý, a nenechme si proto tuto slávu někým nebo něčím pokazit.
Tímto vás srdečně zvu a těším se s vámi na shledanou v Meclově.

Starosta obce Zdeněk Martínek

Program: Sobota 29. srpna

10.00 Mši svatou v kostele Archanděla Michaela v Meclově bude sloužit plzeňský biskup Msgre. F. Radkovský.
11.00 Horalka – dechová kapela
13.00 Slavnostní zazhájení , křest publikace o Meclovu, svěcení praporu, muzikálové melodie
14.15 Heidi Janků – vystoupení nejen pro děti
15.30 Samotáři – skupina historického šermu
16.00 Vysoká tráva –bluegras. kapela
18.00 Septic People – rock-rock'n'rojl
19.00 Vrchovanka – dechová kapela
21.00 ohnivá show
21.30 Kabát revival
Fotbalové utkání st. žáků TJ ZD Meclov proti TJ Nýřany v 10. 30 h. Ukázky hasičské techniky. V prostorách sálu pohostinství bude výstava dobových fotografií a výstava obrazů Jany Sekerákové a Zdeňka Martínka. Navštívit můžete sociálně terapeutické dílny nebo ZŠ a MŠ s výstavou fotografií z historie školy.

Program oslav.