Výborného výsledku dosáhla prosperující společnost v soutěži Zemědělec roku 2017. Její šestnáctý ročník se uskutečnil pod záštitou Ministra zemědělství Martina Jurečky v Národním domě na pražských Vinohradech 8. listopadu. Ve speciální kategorii Společensky odpovědný zemědělec se o prvenství podělila s Ekofarmou Polná.

Premiérové vyhlášení této kategorie se hodnotilo z hlediska několika aspektů. Komise složená ze zástupců spolupořadatelů soutěže formou tajného hlasování pohlížela na fungování subjektu v oborech: zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů, vztah k životnímu prostředí, podpora historie a kulturního dědictví, propagace zemědělství a rozvoje venkova, komunitní spolupráce s obcemi, městy a dalšími zájmovými organizacemi, podpora sportu a vzdělávání.

Za meclovskou společnost, která je aktivní ve všech zmíněných oblastech, převzal z rukou prezidenta Agrární komory České republiky Zdeňka Jandejska významné ocenění ředitel podniku Jaroslav Hána.

„Zisku této ceny si velmi vážím, protože je díky spojení několika odlišných oblastí nejobjektivnější. Nadále se snažíme angažovat v různých oborech a rozvíjet naši činnost globálně. Vítězství v této soutěži je pro nás důkazem kvalitně odvedené práce a zároveň závazkem do budoucna,“ uvedl držitel titulu Manažer roku v oblasti zemědělství za rok 2011.

Firma s ročním obratem 230 milionů korun myslí opravdu na všechny. Zaměstnává například 48 osob, které jsou definovány jako sociálně znevýhodnění (osoby nad 55 let věku), podporuje různé kulturní akce v regionu či se snaží oslovit žáky místní základní školy s technologií v oblasti rostlinné a živočišné výroby.

„Meclovská zemědělská, a.s. vykazuje za posledních šest let stabilní ekonomické výsledky a pravidelně investuje i do nových technologií a staveb. Společenská odpovědnost naší firmy je jednou z cest ke vzájemnému porozumění a přispívá k prosperitě společnosti,“ dodal na závěr Hána.