S tamní vychovatelkou Blankou Petlánovou si vyzkoušeli, jak to chodí při svatebních obřadech.

„Požádali jsme pana starostu Martínka, zda by námi vybraný pá – ženicha Filipa Vaňka a nevěstu Adélu Beckovou – neoddal,“ vysvětluje vychovatelka s tím, že chtěla, aby i ti školáci kteří dosud neměli tu možnost, viděli, jak to při svatebních obřadech vypadá.

Meclovský starosta Zdeněk Martínek jim vyšel vstříc. Nejenže dětem vše vysvětlil, ale dokonce s ženichem, nevěstou a oběma svědky sepsal svatební formuláře. Poté je ´oddal´ na terase obecního úřadu.

„Obřad proběhl za účasti hostů – tedy spolužáků, pedagogů a také některých rodičů. Novomanželé se domluvili na společném příjmení po ženichovi,“ dodala Petlánová.

Tím ale svatba zdaleka neskončila. Žáci po obřadu připravili ve školní jídelně svatební tabuli. Paní kuchařka si pak s ´novomanželi´ symbolicky připila a rozbila jim talíř pro štěstí.

Odpoledne se konala svatební hostina, na kterou byli všichni hosté včetně pana starosty ženichem a nevěstou pozváni. Uskutečnil se přípitek s proslovem svědků a první tanec novomanželů. Hodovalo se, pilo a nechyběly ani svatební dary.