Zastupitelstvo už schválilo ty symboly obce, s nimiž si Meclovští napřesrok připomenou důležité výročí – první písemnou zmínku o Meclovu datující se k roku 1115. Při oslavě je budou provázet obecní symboly, které obsahují modré kruhové pole se zlatou lilií podložené vztyčeným červeným mečem, nahoře obklopeným červenými plaménky, dále stříbrná hornická kladívka nad zlatým obilným klasem.

Polovina s modrým kruhovým polem s lilií se vztahuje k počátkům dějin Meclova, které jsou spojené s klášterem v Kladrubech. Kruhové pole zastupuje štít, který je společně s hořícím mečem atributem sv. Michaela Archanděla, kterému je zasvěcen meclovský kostel. Zelené pole štítu je symbolem venkova, přírody, zemědělství, ale i hor, vrchů a kopců. Stříbrná hornická kladívka se vztahují k důlní činnosti při těžbě živce. Znak pro obec Meclov navrhl heraldik Stanislav Kasík.