Po úvodním slovu starosty Miroslava Jandečky vystoupila taneční skupina dívek z Domažlic pod vedením paní Kunešové a mrákovský soubor Mráček.Občerstvení zajistila Bořická cukrárna. Nechyběly ani květiny, které pohladily na duši každou ženu.

Heda Papežová si v redakci převzala vlnu od čtenářů Deníku.
Ženy ze Kdyně pletou pro malá miminka. Pomáhají i čtenáři Deníku

K tanci i poslechu až do večerních hodin vyhrávala dechová hudba Dupalka. .Na úplný závěr si ženy pří zpáteční cestě autobusem, který byl pro tuto akci zajištěn, zazpívali ještě společně se starostou . V příjemné zábavě pokračovaly stanětické ženy po návratu ze Zahořan v místním Víceúčelovém kulturním zařízení hezky strávený den završily společným stanětickým večerem.

Hana Hoffmannová