Velký rozruch panuje v Maxově, obci na Všerubsku. Způsobil ho podnikatelský záměr, který hodlá udělat z tamní pily Drevskom, s. r. o., spalovnu na biologický odpad. Uvedené změně užívání objektu pily nejsou nakloněni ani obyvatelé nedaleké Filipovy Hory.

„Chceme dosáhnout zařazení tohoto záměru do programu jednání, aby se naši zastupitelé přímo vyjádřili, zda si spalovnu s elektrárnou v Maxově přejí,“ zaznělo kromě jiného na schůzce, která se uskutečnila v obci ještě předtím, než její obyvatelé odjeli na všerubský úřad.

Pro Maxovské, kteří se o podnikatelský záměr začali hlouběji zajímat, je nepochopitelná řada věcí. „Podivný už je fakt, že při spalování bude využívána pouze elektřina a odpadní teplo půjde do vzduchu. Takový provoz nemůže být rentabilní. Proč tedy podnikatel do toho jde? Má snad úmysl ´zužitkovávat´ spalováním i jiné věci? Byl jsem se podívat ve dvou podobných elektrárnách, abych si udělal obrázek a moje zjištění nebyla nic moc,“ uvedl z nashromážděných informací a připomínek občanů předseda Osadního výboru Maxov Daniel Prokeš.

Podle občanů Maxova je rozporuplný i další fakt. „Zatímco oblastní inspektorát životního prostředí záměr odmítl s tím, že stavba je neekologická a neekonomická, odbor životního prostředí Plzeňského kraje vydal souhlasné stanovisko,“ uvedl mimo jiné na jednání zastupitelstva za Maxovské Prokeš.
Starostka Všerub Ludmila Rousová spolu s několika dalšími zastupiteli zprvu neviděla důvod, proč bod zařadit.

„Táhne se to už půl roku. Pan Stárek představil na jednom z uplynulých zasedání zastupitelstva projekt a řeklo se, že se s námi sejde. Ač jsme se mezitím viděli několikrát, neinicioval schůzku,“ ohradil se Prokeš a pokračoval: „Pan Stárek starší už navíc není od 30. července 2008 majitelem firmy Drevskom. Novému majiteli jsme proto zaslali dopis, ale pošta ho vrátila.“

„Tady je problém, že jsme se na tento bod nemohli připravit. Nemůžeme argumentovat. Není tu ani nikdo za druhou stranu, tudíž nemůže reagovat. My nemáme žádné podklady, není tu žádný dotčený orgán. To se mi nelíbí,“ uvedla důvod svého nesouhlasu, s nímž se ztotožnilo i několik zastupitelů.
Po delší diskuzi zastupitelů a argumentací Maxovských se Všerubští přece jen rozhodli zařadit jako bod jednání „elektrárna Maxov“.

„Záměr pana Stárka, či spíše jeho následovníka, je udržet vše v tajnosti. Teď byla na pile těžká technika. Když jsem to volal paní starostce, řekla mi, že na výkopové práce do 300 metrů čtverečních nemusejí mít povolení – neporušují žádný zákon. Třebaže tam byly nahrnuty hromady země, aby nebylo do areálu vidět, máme to nafocené a myslíme si, že udělali tyto práce na daleko větší ploše,“ přednesl poznatky občanů předseda osadního výboru.

„Proč jste nedali podnět na Stavební úřad ve Kdyni?“ reagovala starostka Rousová.

„Chtěli jsme, ale pan Altman byl nemocný a pracovnice nám řekla, že by to tam stejně leželo. A teď jsou stroje už pryč,“ argumentovali Maxovští.

Poté, co se všerubští zastupitelé seznámili s námitkami Maxovských, přijali jednomyslně usnesení, které lze zjednodušeně popsat takto:
Na čtvrtek 25. září bude svoláno na úřad městyse Všeruby mimořádné jednání zastupitelstva, jehož by se měl kromě Maxovských účastnit i majitel společnosti Drevskom. Městys bude zároveň na základě stížnosti občanů a na návrh zastupitele Jana Herrmanna iniciovat místní šetření – podá podnět na stavební úřad. Účelem je zjistit, zda výkopové práce v areálu pily nedosáhly rozsahu, který by vyžadoval povolení, a zda se náhodou nejedná o nezákonné zahájení stavby.

Z jednání připravujeme ještě video a fotogalerii