Žákyně nového čtyřletého oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se každý den, pod dohledem kvalifikované učitelky starají v rámci své učební praxe o malé děti od dvou do šesti let.

O další informace jsem požádal vedoucí Mateřského centra Lucii Křepelovou:

„V našem bezplatném centru se děti poprvé setkávají se svými vrstevníky a připravují se na vstup do mateřské školy. Je pro ně každý den připraven bohatý didaktický program, který probíhá zábavnou formou, především prostřednictvím her. Dětem jsou připraveny aktivity přispívající k všestrannému rozvoji jejich osobnosti, dostatečný prostor pro volnou hru, rozvoj hudebních a dramatických dovedností, rukodělnou tvořivost, pohybové aktivity, rozvoj motoriky a výuka anglického jazyka podle Cookie and friends. Náš program je každý měsíc doplněn o řadu aktuálních akcí. V březnu jsme se rozloučili s Paní Zimou, proměnili se ve sluníčka a přivítali první jarní den. Tímto jsme otevřeli bránu Velikonoc. Mateřské centrum se zaplnilo zajíčky a užívali jsme si velikonoční tradice a zvyky – zdobení a barvení vajíček, setí osení, pletení pomlázky. Vyvrcholením Velikonoc v Duhovém světě byla soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici."

Atmosféra v Mateřském centru byla velmi příjemná. Zajímavé bylo sledovat profesionální práci vedoucí Mateřského centra Lucie Křepelové za pomoci žákyň Předškolní a mimoškolní pedagogiky s malými dětmi při přípravě na blížící se Velikonoce.

Jaroslav Čedík