Po návštěvě Základní školy v Poběžovicích neopomeneme v našem seriálu ani mateřské školy, která se té základní v mnohém podobá. Nedostatky v zázemí vyvažuje osobitý a moderní přístup k výchově a výuce dětí, o čemž svědčí i Evropská jazyková cena, kterou škola získala za výuku německého jazyka.

Smíšené třídy

Mateřskou školu v Poběžovicích navštěvuje v současné době 80 dětí a zaměstnává celkem 12 lidí. Ve školce se děti učí i baví ve třech smíšených třídách. Podle ředitelky Lenky Pekárové je přítomnost dětí různého věku v jedné třídě pestřejší a přínosná, především pro nově příchozí předškoláky.

„Atmosféra je celkově uvolněnější a dovoluje nám to například dávat sourozence do stejné třídy. Navíc starší děti se samy od sebe starají o ty nové a mladší. Ukazují jim například, jak ve školce chodit na záchod a ony to přijímají lépe než od učitelek,“ uvedla Pekárová.

Jednotlivé třídy mají i svá zaměření. Věnují se turistice a přírodě, ekologii, jazykové a multikulturní výchově. Mateřská škola klade důraz nejen na sociální vztahy dětí, samostatnost, sebedůvěru či zdravý životní styl, ale i na výchovu k toleranci, vztah k přírodě a zodpovědný postoj k životnímu prostředí.

Školní budova

Mateřská škola v Poběžovicích vznikla v listopadu 1945 v budově tehdejší Měšťanské besedy. V té době měla jedinou třídu, zaměstnávala jednu učitelku a jednu uklízečku a o letních měsících se měnila v zemědělský útulek. Poté se přestěhovala do objektu dnešního Domu s pečovatelskou službou. Ten však postupně přestal stačit a proto byla postavena nová budova, která se otevřela 7. března 1981 a školka zde sídlí dodnes.

Budova mateřské školy se skládá ze tří tříd a hospodářského pavilonu s kotelnou. Stejně jako na poběžovické základní škole, je i v místní školce největší strastí stav budovy, ve které sídlí.

„Narozdíl od hospodářské budovy jsou stěny tříd montované dohromady, a proto je velkým problémem tepelná izolace. Máme i starou kotelnu a vytopit třídy je zejména v zimních měsících problém. Během letošních mrazů zde byl náš topič prakticky neustále, museli jsme vytápět i o víkendech,“ vzpomíná ředitelka.

Výměna oken a zateplení by se v téměř 30 let starém objektu v problémovém stavu nevyplatilo, školka tedy čeká na kompletní rekonstrukci.

„Děláme výběrové řízení na projektanta, který by nám novou školku, lépe orientovanou na prostor, navrhl. Ta současná je diagonálně natočená a špatně využívá prostor,“ tvrdí poběžovický starosta Hynek Říha.

Školka v Poběžovicích je spádová, a proto je jejím dalším problémem nedostatek prostoru. „Počet dětí narůstá, máme žadatele v pořadníku a potřebovali bychom ještě jednu třídu,“ uvedla Pekárová s tím, že obměnit potřebuje i vybavení, především nábytek – židle, stoly, skříně, postele.

Do žádosti o dotaci rekonstrukce dětského hřiště se s vedením školky zapojili i rodiče a děti. Ty k žádosti připojili obrázky toho, co by na novém hřišti rády viděly. „Mám radost z toho, jak s námi rodiče dětí spolupracují. Nenechají nás ve ´štychu´ a vždy ochotně pomohou,“ pochvaluje si ředitelka a dodává, že opomenout nelze ani spolupráci s Domem s pečovatelskou službou či místními hasiči, kteří o Vánocích děti obdarovaly tím, že jim jako dárek postavili zahradní domeček.

Aktivity školky

Mateřská škola se zapojuje do celé řady činností. Jednou měsíčně do ní zavítá pohádkové divadlo, na které jsou zvány i školky z Nového Kramolína, Bělé nad Radbuzou či Hostouně. Mateřská škola pořádá karnevaly, oslavy Dne matek či Dne země, besídky, děti vystupují i na vítání občánků.

V rámci multikulturní výchovy spolupracuje školka s Kindergarten st. Elizabeth ve Furtu im Wald.

„Dříve jsme se navštěvovali především veřejných akcích. Shodli jsme se ale, že nám vyhovuje, když se děti scházejí přímo ve školkách při běžném provozu, kdy jsou spolu a mají na sebe více času,“ objasnila ředitelka.

Jazyková výuka

V září 2005 získala poběžovická školka Evropskou jazykovou cenu Label v projektu Slunce–Sonne za zahrnutí německého jazyka do výuky.

„Projekt byl především dílem naší učitelky Aleny Štefanové a znamenal pro nás velký úspěch,“ vysvětlila Pekárová s tím, že na tradici cizojazyčné výuky dětí chce školka opět navázat.

„Nejde o zvláštní hodiny jazyků, ale o jejich zařazení přímo do běžné výuky a her. Chvíli budou děti mluvit česky a chvíli cizím jazykem. Je to pro ně přirozenější,“ popsala ředitelka a dodala, že kvůli povinné výuce angličtiny v osnovách základní školy i kvůli žádostem rodičů by se však měly dvě třídy zaměřit na anglický jazyk a jen jedna třída na němčinu. Z toho důvodu již začaly učitelky poběžovické mateřinky navštěvovat kurzy anglického jazyka.
Škola má v plánu i další projekty. Ráda by příští rok připravila třídu pro starší předškoláky, kteří by obědě nemuseli chodit spát, ale mohli by se v čase klidu procvičovat v přípravě na základní školu.

Do budoucna by školka ráda zavedla i speciální třídu pro děti s poruchami učení či sociálně znevýhodněných rodin.