Tamnímu řediteli Vladislavu Halíkovi ji v minulém týdnu předal Robert Neubert, zakladatel portálu UČENÍ ONLINE. Na základě toho postupuje mašovická škola do finále celonárodní soutěže Nejlepší česká škola.

Hlavními rysy školy jsou kromě přátelské a rodinné atmosféry i absence známek a výchova k ekologii.

Při předávání ceny Neubert uvedl, že : „ Škola, to nejsou jen nové vědomosti, úkoly, písemky a vysvědčení na konci roku. Škola to je i místo, které na nás nějak působí. Už to, zda-li do konkrétní školy chodí děti rády, leccos napoví. Žák, který je správně motivován, těší se, cítí se ve škole dobře, je schopen tuto vlnu prosazovat i ve svém okolí, ve společnosti. Právě proto je třeba všímat si atmosféry každé školy, která nevznikne jen tak od sebe, ale je odrazem, duševním přesvědčením a náročnou alchymií všech kantorů, kteří danou školu vytvářejí“.