Úterní poprava Masopusta v Postřekově se neobejde bez tradičního proslovu tamního rodáka Vladimíra Foista. Právě on už jedenáctým rokem rekapituluje události uplynulého roku a vybírá si z nich náměty pro svoji masopustní řeč. V ní zazní mnoho zajímavých a veselých příhod.

„Jde o takové střípky z dění ve vsi, v nichž se samozřejmě odráží i to, co se děje v naší republice. V řeči tedy určitě letos zazní kauza metyl, amnestie nebo prezidentské volby. Samozřejmě že musím zmínit i prohibici, která, jak si dovedete představit, s Postřekovskými pěkně zamávala," říká Foist.

V jeho řeči ovšem přijde na přetřes i spousta konkrétních a často i nepříjemných prohřešků a trapasů, kterých se místní během roku dopustili. Proslov však nikdy nemá za cíl ublížit.

„Naopak, někdy je podle mě nejdůležitějším přínosem celé řeči to, že se i ty nepříjemné záležitosti vytáhnou na světlo. Lidé dostanou příležitost si to vyříkat, zasmát se tomu, celou věc uzavřít a jít dál. Lidé mají o masopustu tendenci odpouštět," vysvětluje Foist. „Proto si myslím, že je dobré o tom, co se v Postřekově stalo, veřejně promluvit a obrátit to v žert. Někdy to má opravdu hojivé účinky," dodává.

Foist svou řeč přednese v úterý na postřekovském hřišti opět v tradičním kostýmu soudce.

Postřekovský rodák a ředitel poběžovické školy Foist bydlí sice na Dílích, ale z dění v Postřekově mu během roku nic neunikne. „Pro mě byly Díly a Postřekov vždy jedno. A naopak z kopce teď vidím mnohem lépe, co tam v Postřekově vyvádějí," žertuje.

Každý rok se Foist snaží řeč dostatečně obměňovat. „Slyšel jsem už pár názorů lidí odjinud, že je řeč každý rok podobná. Postřekovákům to tak samozřejmě nepřijde, ale vždy se snažím v proslovu mísit dohromady věci tak, aby přišel zajímavý i lidem, kteří k nám zavítali zdaleka." Nyní, v týdnu před masopustem soudce třídí příběhy a poznámky, které během roku nasbíral. „Není to lehké, snažím se vychytat to nejlepší, řeč musí být nabitá, ale shrnout celý rok do patnácti nebo dvaceti minut, aby tam lidé mezitím nezmrzli, není jen tak," poznamenává.

Forma proslovu se také mění. Foist někdy vypráví, jindy čte řeč jako novinový článek nebo veršuje. „I letos jsem zvolil něco, co doposud nebylo, ale samozřejmě že to dopředu neprozradím," říká soudce.

Zcela jisté je ale to, že ať už Postřekovští během roku 2012 vyváděli všelijaké vylomeniny, v úterý za ně zaplatí hlavně zlotřilý masopust, který skončí na konopné oprátce.