Koně byli od Daněhlů a bryčka patřila Masopustovi z Chodova. Pochází z roku 1888 a v roce 2004 byla kompletně chodovskými občany zrestaurována. Na té se vezl sud s pivem, několik lahviček tvrdého alkoholu a sladkosti pro děti. Vše bylo pro všechny zúčastněné zdarma. Za bryčkou šli zpěváci a zpěvačky, kteří co chvíli tančili chodské kolečko, za nimi kráčela celá kapela Horalka a všude okolo běhaly masky. V průvodu šli občané nejen Chodova, ale i z vesnic a měst v okolí. Kapela Horalka hrála pro Chodováky již po devětadvacáté! Mezi maskami byli vidět šašci, klauni, čarodějnice, strašidla, skřítci, vojáci, lehké děvy, zdravotní sestřičky, šmoulové, známé postavy z televize jako Muf, Jů a Hele, Pat a Mat a mnoho dalších postav.

Při Chodovském masopustu, který je jeden z mála veden koňmi, se sešlo celkem osmdesát masek a tři sta lidí. Průvod, který trval více než tři hodiny, byl nejen pro kapelu velmi náročný. Ve středu se v Chodově konal smuteční průvod k pochování Masopusta, při kterém byla přečtena zhruba hodinová rýmovaná masopustní řeč, ve které byly zachyceny události od Nového roku až do masopustu. Poté se všichni pozůstalí přesunuli do hospody U Makové panenky, kde při harmonikách truchlili až do ranních hodin. Poděkování za uchování staré tradice patří všem, kteří pomohli věcně, finančně nebo osobně. Čtenář – reportér Milan Mathauser, Chodov