„Tradiční masopustní průvody se konaly v Klenčí do roku 1958 a pak se uskutečnily jen recesistické v letech 1971 až 1973. V roce 2008 jsme obnovili tuto tradici po dlouhých pětatřiceti, respektive padesáti letech," vysvětlil Jiří Anderle, předseda pořádajícího Výboru pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí.

Specialitou letošní veselice bude protiletadlový dvoukanon Ještěrka, který pojede v čele masopustního průvodu. Bryčka tažená koňmi zase poveze živého Masopusta a za nimi Masopustova žena alias vdova poveze v kočárku jejich synka – malého Masopusta.

Malý Masopust si na prostranství mezi nádražím a restaurací U Nádraží vyslechne řeč, v níž se Venca Škalník  zmíní o všech špatnostech, kterých se jeho táta za uplynulý rok dopustil. Posléze bude dospělý Masopust sťat katem.

Trasa průvodu povede jako každoročně přes celé Klenčí a bude dlouhá dva tisíce metrů. Průvod se vydá i do kopce, kudy vedla stará císařská poštovní cesta.

Předvojem průvodu budou tradičně jezdci na koních z mířkovského útulku pro staré a týrané koně S.O.S. Život pro koně. I letos se totiž bude vybírat do kasiček pro týrané koně, přinést je možné i staré pečivo.

Sobotní program

11.00 hodin – Sraz masek v restauraci U Psůtků, kde lze masky i zakoupit.

14.00 hodin – Od restaurace vyjde průvod masek doprovázený  kapelou Sedmihorka, mužským pěveckým sborem Haltravan a následně i jezdci na koních, bryčkou a protiletadlovým dvoukanonem. Průvod bude zakončen popravou Masopusta u restaurace U Nádraží.

16.00 hodin – Masopustní zábava s bohatou tombolou v restauraci U Nádraží. Vstup volný.