O masivním úhynu skotu, konkrétně jalovic a býků, v zemědělském podniku v Puclicích jsme informovali již v srpnu 2018. Již tehdy bylo na základě provedené veterinární péče jasné, že za smrtí zvířat nestojí nákaza ani špatné zacházení. Proč však skot uhynul za plného zdraví, je záhadou.

„S podobným případem úhynů v rozsahů mnoha desítek kusů skotu jsme se ještě nesetkali,“ řekl Václav Poláček, ředitel Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj. „Nepodařilo se nalézt cokoliv, co by příčinu alespoň naznačilo,“ pokračoval Poláček.

Pitevní nálezy u uhynulých zvířat byly neprůkazné a testy ať už na nákazy, nebo možné průvodce otrav byly negativní. Laboratorním testům a rozborům byly podrobeny i tělesné tekutiny, krmivo, voda.

„Smutným závěrem tedy je, že není se z čeho poučit a ani nemáme vodítko čemu se do budoucnosti vyvarovat, aby se situace neopakovala,“ dodal na závěr ředitel Václav Poláček.