Současná dopravní situace v tomto úseku není příliš bezpečná, povrchy komunikace jsou nevyhovující, prostor za krajnicemi částečně nesjízdný a v důsledku toho se stává nepřehlednou pro řidiče, cyklisty i chodce. V této lokalitě rovněž chybí parkovací místa především u základní školy a sportovního stadionu. Pro chodce i cyklisty se stává dopravní situace nepřehlednou až nebezpečnou zejména z důvodu frekventované smíšené dopravy motorových vozidel a cyklistů. Tento stav byl několikrát diskutován na jednáních zastupitelstva města a na jednáních Výboru pro územní rozvoj, který se podrobněji zabýval nově navrženou projektovou dokumentací.

Projekt také počítá s vybudováním cyklostezky, která propojí stávající úsek cyklostezky končící u kruhového objezdu u Penny Marketu a cyklostezku začínající u ulice Krátká a vedoucí do Horšova.

V souvislosti s rekonstrukcí vzniknou i autobusové zastávky a parkovací stání v těsné blízkosti základní školy.

Na celkové rekonstrukci ulice se budou společně finančně podílet město Horšovský Týn a Plzeňský kraj. Silnice samotná je ve vlastnictví Plzeňského kraje, veřejná zeleň, chodníky a zbylé prostranství v jejím okolí patří městu Horšovský Týn.

V současnosti má město v rozpočtu vymezenou částku 466 tisíc korun na pořízení projektové dokumentace a 13 milionů korun na rekonstrukci daného úseku. Město Horšovský Týn navíc plánuje v souvislosti s výstavbou cyklostezky podat žádost o dotaci do 72. výzvy IROP – DOPRAVA II.