Končí rok 2022, jaký byl pro vaše město?

Byl to rok volební a jsem moc rád, že zastupitelstvo zůstalo v kontinuitě, kterou dělalo a věřím, že budeme nadále pokračovat v práci, kterou jsme zde před léty započali. Myslím si, že voliči ukázali, že jsou s tímto fungováním městského úřadu spokojeni.

Krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka udělil ocenění třem německým občanům: pánům Hansi Laubmeierovi, Helmutu Roitovi a Aloisi Rötzeremu. Převzal ho Hans Laubmeier v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchove
Ocenění za znovuobnovení Lučiny si zasloužila trojice německých občanů

Město bylo připraveno investovat do spousty akcí, zatím jsme je neomezovali, ale spíš se nám dělo to, že se odkládaly z důvodu kapacit, nedostatku materiálu a podobně. Museli jsme tak posunout výstavbu skate hřiště, či hřiště v Újezdu u Svatého kříže, která měla už být hotová. Budou se dělat či dokončovat v příštím roce. Chystali jsme se nakoupit i různou techniku, ale i to se kvůli stavu, který byl posunovali dopředu. Chtěli jsme rovněž vybudovat další část cyklostezky na hraničním přechodu Železná, kde nám byla ale na poslední chvíli odmítnuta dotace.

Fungovali jsme v takovém klidovém režimu, i když jsme si klidu moc neužili. Připravovali jsme rekonstrukci tvrze, která je jakýmsi nehezkým místem ve městě. Zatím se opravila stodola a dále je v plánu přímo tvrz a následně třetí objekt – stáje.

Jaké máte kromě tvrze plány na příští rok?

Podařilo se nám získat 50% dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice v Újezdě u Svatého kříže, tudíž připravujeme projekty pro stavbu s tím, že by se stavět mělo v příštím roce. Budeme se rovněž ucházet o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště, které bychom rádi pozvedli, udělali do něj závlahu a další věci.

Poté, co byla v železech nalezena bolestí křičící volavka, nastražili ochránci na místo fotopast, která muže chytila přímo při činu.
Zvířata umírala v bolestech. Muž, který železa nastražil, vyvázl s pokutou

Chystáme se dokončit náves v Čečíně, kterou máme rozdělanou. Dále máme v plánu udělat zázemí pro turisty na Železné, revitalizovat tam také čistírnu, která se postavila před dvaceti lety a ukazuje se, že je již zastaralá. Příští rok tak bude investičně i organizačně náročný, ale ve spolupráci se všemi bude radost to konat. A já opravdu mám radost. Mnozí se mě ptají, jestli když dělám tak dlouho starostu, jestli mě to ještě baví, tak já říkám, ano baví. Moje filozofie je, dívat se na sklenici ne jako na poloprázdnou, ale na skoro plnou.

Hodně probírané téma je nyní navyšování poplatků za energie či odpady, jak to bude u vás ve městě?

Připravujeme zdražení poplatků za odpady, protože cena skládkovného enormně narůstá. Zvedneme nyní výši poplatku o 200 Kč na obyvatele, což je o 0,7 Kč na den, což není myslím tak hrozné. Musíme také koukat na to, že komunálního odpadu hodně přibývá.

Zvedáme rovněž nájemné v bytech, které se pohybuje v Bělé na úrovni 40, 35 někde i 14 Kč/m2, což už hraničí s péčí řádného hospodáře. Snažíme se to tak narovnat, někde bude zdražení vyšší někde nižší.

Do ceny vody se promítnou pouze provozní náklady CHVAKu, které jsou o 10 % vyšší.