Jak se Kout na Šumavě v průběhu posledních let proměnil?
Nové zastupitelstvo, které vzniklo v roce 2010, se rozhodlo, že začneme s opravami obecních, veřejnosti prospěšných objektů jako je škola, školka, hasičská zbrojnice a bytové domy. Splnit tento úkol vyžadovalo obrovské investice. Prvopočátkem byla rekonstrukce bytových domů, kde se náklady vyšplhali ke třem milionům, jež jsme platili ze svého. V roce 2012 jsme za 3,5 milionu opravili mateřskou školu. Největší akcí byla v roce 2013 celková rekonstrukce základní školy za 11,5 milionu korun. I tady jsme vše financovali z obecních peněz, neboť jsme nesehnali dotaci. V areálu sokolovny jsme vystavěli víceúčelové hřiště za 2,5 milionu korun, kolem tří milionů jsme investovali do  nové obytné zóny.

To jsou všechno horentní sumy a většina peněz šla z obecní kasy. To je Kout tak bohatá obec?
Na opravu školy a hasičárny jsme si vzali částečný úvěr. Když se sečtou všechny investice vložené do jmenovaných oprav a staveb, dělá to sumu kolem 20 milionů korun. Takže bez částečného úvěru by to nešlo. Naše ekonomika je však stále dobrá. Nemusíme se bát nějakého velkého zadlužení. V současné době můžeme říci, že veškeré obecní objekty, které nejsou památkově chráněné, jsou opraveny tak, že větší stavební zásah nebudou potřebovat dobrých 20 let.

Nejstarším objektem v Koutě je budova obecního úřadu, které se říká tvrz. Ta také potřebuje opravu. Plánujete ji?
Budova, kde nyní sídlí obecní úřad byla vystavena v roce 1594 jako letní sídlo pánů z Rýzmberka. Opravu opravdu potřebuje. Vnitřně byla rekonstruována někdy v 70. letech, což už je dnes přes 40 let a je to zase zastaralé. V minulých letech jsme udělali novou střechu a omítky. Hlavní věcí je ale výměna oken. Chtěli bychom je vyměnit za nová, která by vypadala jako ta původní a zabránila velké energetické ztrátě.

  Zmínil jste novou obytnou zónu. Mají lidé o parcely zájem?
Bytová zóna, kde je 17 stavebních parcel, je zainvestovaná a dnes už se tam staví šestý rodinný domek. Takže z deseti obecních parcel už zbývají jen čtyři. Ostatní jsou soukromým majetkem a jejich majitelé je zatím prodat nechtějí. S tím my bohužel nemůžeme nic dělat.

Jaké plány máte do budoucna?
Už rok a půl plánujeme druhou etapu kanalizace. Je to akce za zhruba 40 milionů korun. Už v květnu minulého roku jsme dostali z fondu životního prostředí vyjádření, že jsme získali 70% dotaci. Bohužel už rok trvá kolotoč výběrových řízení. Nyní jsme se snad už konečně dopídili ke konci, takže bychom mohli začít v polovině června.

Dotkne se tato akce obyvatel obce? A jak dlouho bude trvat?
Tato etapa je velmi rozsáhlá a oproti té první se většina prací odehraje v zastavěném území, takže obyvatel se dotkne opravdu hodně, neboť budou rozkopané ulice. Vše by mělo být hotovo do konce roku 2015. Věřím, že lidé budou trpěliví a budou mít pochopení, že se to musí udělat.

Jak to vypadá se zámkem? Už jste pro něj našli využití?
Bohužel nenašli. Firmy, které měly plány zde podnikat, ztratily zájem, takže jsme s nimi přerušili veškerá jednání. V současné době jsme zámek nabídli přes realitní kancelář k prodeji. Zámek stále udržujeme v provozuschopném stavu, ale využití pro něj se nám nedaří najít.

Jaké spolky v obci pracují?
Výborně zde funguje zásahová jednotka našich hasičů. Máme z nich velikou radost, ačkoliv stojí obec celkem dost peněz, protože dostanou, co si usmyslí. Ale na druhou stranu si to zaslouží, protože jsou velice schopní a mohou konkurovat profesionálům. Pak zde velmi dobře pracuje SDH, který jde ruku v ruce s obcí. Pokud je třeba cokoliv udělat, jsou okamžitě ochotni. Je to velice dobře fungující spolek. Dále zde máme sportovce, myslivce a střelecký klub.

Z čeho máte radost?
Ze všeho, co se podaří pro obec udělat a samozřejmě dokončit.

Co je bolístkou obce?
Těch by se také několik našlo. Jednou z nich je už zmíněný zámek. Stále zde také bohužel bojujeme s vandalismem a nepořádkem. Nevíme, kdo za tím vším stojí, zda místní nebo cizí. Pokud se takový vandal nechytí za ruku, lze těžko něco dělat.