Dalšími obcemi, které spadají pod Obecní úřad Blížejov jsou Malonice, Lštění, Výrov a Nahošice. Dnes se v seriálu U vás na návštěvě podíváme do všech čtyř zbývajících.

Malonice

První písemná zmínka o Malonicích, které leží v nadmořské výšce 403 metrů, pochází z roku 1379. Malonice tehdy náležely ke statku Blížjov, který spravovalo město Horšovský Týn. Na návsi je kaple z r. 1886 zasvěcená Panně Marii Růžencové.

Lštění

Lštění najdete 395 metrů nad mořem v údolní nivě Hradišťského potoka 3 km od Kanic, kde se původně rozkládaly rybníky. První písemná zmínka o Lštění je už z roku 1196. V 15. století byla ves součástí nedalekého Hrádku nazývaného též Lacembok. Ve 2. polovině 15. století zde byla vystavěna tvrz, která později přešla do majetku města Domažlic. Tehdy ztratila svou původní funkci a stala se pouhou sýpkou. Tvrz je vysoká téměř 20 metrů a síla zdiva dosahuje 150 cm. Obsahuje čtyři podlaží a sklep. Výrazně se dochoval interiér obytného podlaží. Tvrz nyní vlastní soukromý majitel, který ji zrekonstruoval a upravil tak, že ji může obývat. Uprostřed obce stojí kostel sv. Jana Křtitele připomínaný už v roce 1362. V 18. a 19. století následovaly opravy, které značně změnily jeho původní vzhled. V r. 1998 byla provedena oprava střechy a fasády. Naproti kostelu je bývalá fara.

Výrov

V nadmořské výšce 397 metrů se nachází obec Výrov. První zmínka o Výrově je z roku 1410. Ve vsi se nachází malá kaplička.

Nahošice

První písemná zmínka o Nahošicích, které leží v nadmořské výšce 388 metrů, pochází z roku 1381, kdy část obce vlastnil Kladrubský klášter. Fungoval zde pivovar k němuž náležela chmelnice. Ve vsi bývala také hospoda a mlýn s pilou. V Nahošicích vzniklo panské sídlo, které bylo v 18. století přestavěno na barokní zámeček. K němu byl přistavěn obdélníkový přístavek s polygonální věžičkou v jejíž části býval vodojem stržený roku 1970.

Pro současné obyvatele

Všem svým spádovým obcím slíbil Blížejov vybudování vodovodů. „Voda je důležitá ve všech obcích. Bojíme se, aby v budoucnu nebyly problémy s jejím nedostatkem, proto přistupujeme k tak nákladné akci,“ vysvětlil starosta Blížejova Jiří Červenka st ím, že vodovod přijde celkem na 80 milionů korun. V Nahošicích, Výrově, Malonicích i Lštění se v posledních letech dělaly nové komunikace. Do budoucna tu blížejovský obecní úřad chce postavit dětská hřiště. „Alespoň malé hřiště bychom měli rádi v každé obci,“ potvrdil Červenka.

Počet obyvatel

r. 1869 r. 2007


Malonice16136
Lštění 424 132
Výrov 99 11
Nahošice 253 65