Čtyři skupiny koledníků obcházely domácnosti nejen v Koutě, ale také v Novém a Starém Dvoře a ve Spáňově.

Koledníci se poté sešli na obecním úřadě, aby společně otevřeli pokladničky a spočítali vybrané dary.

V Koutě a Dvorech se vybralo 43 703 korun, což je o tři tisíce více než vloni. Spáňovští přispěli částkou 5 754 korun.

„Kout na Šumavě se počtem obyvatel řadí mezi úspěšné diecéze, kde se tradičně vybírá nejvíc. Přestože je hodně lidí bez práce, nezůstávají lhostejní, za což jim patří velký dík, stejně jako Luďkovi Červenému za peněžitý dar, jenž věnoval Obecnímu úřadu Kout na Šumavě na opravu církevních památek,“ sdělili pořadatelé Tříkrálové sbírky v Koutě na Šumavě.