Pochod se uskuteční na trasách dlouhých 5, 10, 12, 15 a 25 kilometrů pro pěší turisty a na trase 25 kilometrů pro turisty zaklesnuté do pedálů horských kol. Pro cyklisty upřednostňující silnici jsou připraveny trasy 30 a 50 kilometrů dlouhé.

Start je již tradičně mezi 8 a 12 hodinou od kluboven v Husově ulici a startovné činí 10 korun. Pro každého účastníka je připraven pamětní list a pro ty nejmenší i malá odměna.

Letošní pochod bude mimořádný tím, že právě v sobotu bude otevřena pro turistickou veřejnost i trasa naučné stezky „Pověsti z Holýšova“.

Naučná stezka bude přístupná i po ukončení Májového pochodu. Ve spolupráci s Městským kulturním a informačním střediskem bude možné kdykoli zakoupit průvodce po zajímavých místech v okolí Holýšova, a tak kdykoli vyrazit za bájemi a pověstmi do místních lesů.

Vybudování stezky si vyžádalo 27 000 Kč, z nichž většinu poskytlo město Holýšov z grantu pro rok 2008. Nemalou částkou přispěl i turistický oddíl TOM 1202.