Již třetí měsíc stojí dvě auta, která vypadají spíše jako odstavené vraky, v blízkosti autobusové zastávky v ulici U Nemocnice v Domažlicích.

„O tomto problému víme, ale nemůžeme nic dělat. Auta z hlediska dopravních předpisů nic neporušují. Navíc stojí na silnici I. třídy, která je zcela v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic Plzeň,“ říká k problému Bohuslav Perlovský, velitel Městské policie v Domažlicích.

„Přijde mi zcela nepochopitelné, že s tím nikdo nic nemůže udělat. Jakmile někdo jen trochu špatně zaparkuje, je hned pokutován a tady si někdo šikovně odstavil vraky a nic s tím nejde dělat,“ rozčiluje se Jan Malík z Domažlic.

Podle našeho zjištění je však problém v tom, že ani jedna strana nechce zaplatit odtah a následné odstavení vozidel.

„Na bezpečnostní radě jsme poukazovali na vraky, které tam stojí již tak dlouho. Na schůzi, kde byl přítomen i zástupce SÚS Domažlice, se předjednalo, že bude provedeno blokové čištění vozovky. Technické služby místo označily a čištění komunikace bylo zadáno domažlické Správě a údržbě silnic,“vysvětluje místostarosta Domažlic Dalibor Kubů a dodává: „Pokud majitel své vozidlo do sedmi dnů po vyvěšení této informace neodstraní, může být odtaženo. Stačilo, aby SÚS k místu přivolala státní policii, věc byla řešena jako přestupek a vozidla už mohla být odtažena. Bohužel ve čtvrtek minulý týden vypršela sedmidenní lhůta a nedošlo ani k čištění,“ vysvětluje Kubů

Jak se k celé věci staví SÚS Domažlice?

„Blokové čištění bylo objednáno, ale protože auta nebyla předem odtažena, žádné se nekonalo. Není to naše věc,“ řekl ředitel SÚS Domažlice Josef Šimánek.

Proč nejsou auta, která mají státní poznávací značku, odtažena na účet majitele?

„Je velice obtížné vymáhat peníze na majitelích takto odstavených aut. V současné době máme již čtyři taková auta, která jsme nechali odtáhnout z našich pozemků. Peníze musíme na majiteli vymáhat soudně, což je velice zdlouhavé. Vyvolám co nejdříve další schůzku, abychom se konečně a hlavně závazně dohodli a našli přesný postup řešení,“ pokračuje Kubů.

S vraky u Hánova parku je obeznámen i Odbor životního prostředí MěÚ v Domažlicích, ale ani z jeho strany nejde zasáhnout.

„Víme, že auta tam už dobu straší. Mohli bychom zasáhnout pouze v případě, že by došlo k úniku provozních kapalin a byly například ohroženy vodní zdroje a podobně,“ řekl Jiří Beran, vedoucí odboru životního prostředí.

Pokud se problém co nejdříve nevyřeší, mohl by sloužit jako návod, jak snadno a hlavně zdarma dlouhodobě parkovat auta v Domažlicích.