„Podařilo se nám nastřádat i nakoupit další množství nových muzejních exponátů, a tak pilně pracujeme na nových expozicích,“ vysvětluje vedoucí muzea Blanka Schröpferová s tím, že v části muzea by měla vzniknout i expozice věnovaná historii Mířkova a Křakova.

„Věděli jste například, že obec Mířkov patří mezi nejstarší šlechtická sídla nejen na Domažlicku, ale v celých Čechách? Historie Mířkova i Křakova sahá do dávných dob a v Muzeu venkovských řemesel bychom chtěli věnovat jednu expozici právě této zajímavé a pestré minulosti. Proto prosíme a žádáme čtenáře Domažlického deníku o spolupráci. Hledáme veškeré dostupné dokumenty a fotografie z obou obcí a okolí, i ze Sedmihoří. Kdo z čtenářů by měl doma jakékoliv materiály vztahující se k Mířkovu, Křakovu, jejich historii, místním kostelům a jejich vybavení a byl by ochoten je do muzea buď věnovat nebo zapůjčit, popřípadě je zapůjčit k okopírování, velice by nám tím pomohl,“ vyzývá Schröpferová.

Muzeum se nachází na půdě mířkovského statku a útulku pro staré a týrané koně a nabízí řadu zajímavých exponátů přibližujících život na statku v dřívějších dobách. Statek i nadále shání zajímavé předměty z dob našich prababiček k věnování či zapůjčení. „Stav věcí není rozhodující. I maličkost nesoucí svědectví své doby je pro muzeum stejně tak cenná, jako koňská bryčka či sáně. Pomoci nám můžete předměty, jako jsou staré kameninové či keramické hrnce a jiné nádoby, dětské hračky, mlýnky, váhy, poličky, svítidla, ubrusy, obrázky, oděvy a kroje, zemědělské stroje a jiné,“ říká vedoucí muzea.

Kontaktovat ji lze na tel. čísle 604 729 506 nebo e-mailu b.filipova@seznam.cz.