Udržované trávníky v nitru obou obcí budou nahrazeny stovkami nových keřů a desítkami stromů.

Aby mohli Luženičtí tento plán realizovat, zažádali na základě zpracované dokumentace o poskytnutí finančních prostředků z Operačního programu životní prostředí.


„Získané prostředky by byly využity na obnovu zelených ploch na vybraných veřejných prostranstvích v zastavěných částech obou obcí. Tato místa nyní pokrývá hlavně kulturní trávník, nebo jiný porost a také několik vzrostlých stromů,“ řekl starosta Luženic František Kopecký.

V rámci realizace projektu bude na obecních pozemcích vysazeno celkem dvaatřicet nových stromů a tisíc dvě stě padesát dva keře, jedenáct různých druhů stromů a třicet šest různých druhů keřů.


„Při výběru bylo přihlédnuto jak k ekologickým podmínkám dané oblasti, tak i ke kulturním a estetickým požadavkům dané lokality,“ pokračuje Kopecký s tím, že zároveň dojde k ošetření několika vzrostlých původních stromů, které k rázu obcí patří a jsou nenahraditelné i z hlediska ekologické stability a biologické rozmanitosti v místní oblasti.