Dochází tam k odkrývání základů někdejšího kostela sv. Jiří. Stalo se tak na základě aktivity dlouholetých přátel, regionálního historika Zdeňka Procházky z Domažlic a Hanse Laubmeiera z Regensburgu–Lappersdorfu, který se v roce 1941 narodil v nedaleké – také zaniklé – osadě Pila (Seeg).

„Na místě se mají nacházet také tři hroby, takže přijede archeolog Pavel Břicháček. Chtěli bychom zjistit, v jakém jsou stavu a zda když se kostel boural, byly vybrány nebo zůstaly netknuty,“ prozradil Procházka. V současné době dělníci obnovují a částečně dostavují západní zeď kostela.

K pracím v místě této zaniklé obce, ve které v roce 1930 stálo 41 usedlostí, v nichž bydlelo 231 Němců a 14 Čechů, se vrátíme podrobněji.

Jen cedule a opodál stojící podstavec po soše opatřený alespoň křížkem dávaly dosud kolemjdoucím tušit, že zde kdysi bývala obec Lučina, německy zvaná Grafenried.