„Jak lesních zkoušek v sobotu, tak i barvářských v neděli, se zúčastnilo šest psů. Lesní zkoušky kvalifikují psy, ať už jezevčíky či teriéry, jako upotřebitelné pro dosled spárkaté zvěře a u slídičů jsou orientovány navíc pro dohledání drobné zvěře v lesních honitbách,“ uvedl Petr Kopf, jednatel OMS ČMMJ Domažlice.

Při barvářských zkouškách jdou psi po krevní stopě (barva znamená v myslivecké mluvě krev). „Zkoušky prodlužují dosled spárkaté zvěře u obou skupin psů až za hranici 12 hodin. V současné době jsou dobré podmínky pro chov a rozvoj spárkaté zvěře v našich honitbách, proto lesní a hlavně barvářské zkoušky prověřují kvalitu každého jedince pro loveckou praxi. Dříve se používala ke značení stopy krev hovězí, když se objelila nemoc BSE, začali jsme při zkouškách značit krví vepřovou,“ dozvěděli jsme se.

„Při lesních zkouškách obstáli z šesti psů všichni, na barvářských jeden pes zkoušku nedokončil. Po sečtení výsledků vyšli jako tři nejlepší tito psi: jako první Anda ze Zálužského rybníka s vůdcem Miroslavem Hruškou z Pece, za ní pak druhá Perla z Čerchovky Jiřího Cibulky z Klatov a na třetím místě skončil pod vedením Lenky Kopfové z Milavčí Qir Liškův liol,“ informoval Kopf.

6. září probíhaly podzimní zkoušky malých a velkých plemen v Brnířově a dnes, v neděli, se uskuteční speciální zkoušky z vodní práce na rybníce u Milavčí.