Zúčastnili se jí kromě domácích také sbory Pocinovic, Chodské Lhoty, Libkova a Smržovic, se svým hasičským autem přijeli také dobrovolní hasiči družebního Vorderbuchbergu ze sousedního Bavorska. Odpolední program obohatila i vystoupení nejmenších hasičů mateřské školy a družstva žen z Pocinovic a předvedení historické stříkačky tažené traktorovým veteránem.

První disciplínou byla štafeta na 4x100 metrů, kterou absolvovali hasiči Pocinovic, Chodské Lhoty, Loučimi a Libkova a v tomto pořadí se také umístili. Výkonnost sborů v požárním útoku je v posledních letech daná, zdá se, velikostí obcí, protože přesně ve stejném pořadí skončila družstva do 35 let i nad 35 let pouze kromě Libkova, který takové složení družstva zatím nemá. Smržovičtí vystoupili mimo soutěž se svojí renovovanou stříkačkou PS 8 z roku 1958.

Ozdobou klání bylo pocinovické družstvo žen, které bylo pouze o 10 sekund pomalejší než starší muži z Loučimi, a po roce působení v hasičských soutěžích stříkají ženy stále s chutí a s plným nasazením!

Ukázku hašení opravdového požáru (zapáleného papírového minidomečku) předvedli ti nejmenší, také z Pocinovic. Tamní hasiči se snaží probudit zájem dětí už v mateřské škole a jsou úspěšní! Než malým hasičům začala z malinké proudnice stříkat voda, objekt dohořel sám od sebe, ale i tak se jim dostalo zaslouženého potlesku nejen od rodičů a příbuzných, ale i od přihlížejících diváků. A těch se v Loučimi sešlo téměř 130.

Místní hasiči v loňském roce uzavřeli přátelství se svými kolegy z bavorského Vorderbuchbergu a ti přijeli na soutěž se svým hasičským vozem, aby předvedli zásah pomocí vody ze své nové stříkačky, jejíhož posvěcení se loni v září Loučimští zúčastnili. Na rozdíl od českých hasičů beze spěchu spojili hadice a nechali z proudnice vytrysknout proud vody. K ukázce řekl starosta Josef Breu: „V Bavorsku nic podobného nemáme, takto nesoutěžíme. Samozřejmě cvičíme, protože u nás musí každý člen sboru absolvovat výkonnostní zkoušky na každou profesi zvlášť, a pokud se tomu věnuje, získá za 30 až 35 let tu nejvyšší kvalifikaci. Jinak se nám celé odpoledne velice líbilo a udivilo nás, jak hodně lze dosáhnout s celkem jednoduchými prostředky."

Poslední ukázkou byla stříkačka z roku 1938, kterou zapřaženou za traktorem veteránem přivezl Láďa Steidl, jenž oba skvosty renovoval do původního stavu. Výfuk motoru stříkačky sice notně čoudil, výkonem ale za moderními mašinami nijak nezaostával a tak Steidl sklidil potlesk i obdiv přihlížejících.

Veškeré dění už tradičně a zasvěceně moderoval Václav Ponocný starší. Pořadatelé zajistili stan pro případ deště, uvnitř instalovali občerstvovací kout, v němž se činil Jiří Matějka, Michal Čihák, Vlasta Francová a Helena Vávrová. Stačili uspokojit všechny, diváky i hasiče, kteří po vyhlášení výsledků odjížděli s pocitem užitečně stráveného odpoledne. To se místním při hudbě Franty Tomana ze „Škrchleb" protáhlo až do noci.

„Povedlo se nám to celý na jedničku," řekl druhý den velitel Josef Šváb, „bylo kolem celé akce hodně práce, ale s výsledkem můžeme být spokojeni."

Autor: Zdeněk Huspek