Své příspěvky nezaslali pouze domažličtí gymnazisté, jichž soutěžilo 44, ale pětice prací přišla i z Plzně.

Předsedou poroty byl profesor Viktor Viktora, vedoucí katedry českého jazyka Pedagogické fakulty v Plzni, a spolu s ním práce hodnotily ředitelka gymnázia Jana Štenglová a bývalá gymnaziální učitelka českého jazyka Jaroslava Wollerová. Porota udělila dvě první místa, která získali Frank Bartoš a Jakub Anderle, druhé místo uděleno nebylo a třetí příčku obsadila práce autorky Vu Hong Anh. Všichni ocenění byli žáky šestého ročníku osmiletého studia. Všichni tři také vzápětí své práce přečetli ostatním soutěžícím.

„Byl jsem skutečně rád, že pojetí domova u vás všech je pojetí osobní, lidské a také svým způsobem národní. Nikde se neobjevilo něco, co staří Římané označovali vyjádřením ´Kde je dobře, tam je domov´. Bylo by ale dobré, kdyby se někde byl vyskytl také nějaký odkaz na naši hymnu. Ta je totiž výjimečná, protože většina hymen řinčí zbraněmi, nebo se v nich oslavuje král a královská rodina, zatímco my máme to prosté Kde domov můj,“ uvedl ve svém proslovu k soutěžícím profesor Viktora.

O kulturní zpestření se postaraly dívky z gymnaziálního pěveckého sboru Bel canto.

Jan Pek