Jejich stáří je odhadováno na 250 let, dnes jsou součástí pietně upravených míst, které připomínají centrum zaniklé vsi.

Za památné stromy byly vyhlášeny z důvodu, že se jedná o esteticky zajímavé stromy a krajinnou dominantu. Přihlédnuto bylo i k historickému významu stromů.

Kolem lip je vymezeno desetimetrové ochranné pásmo. „V tomto pásmu není dovolena žádná činnost, která by mohla ohrozit zdárný růst a vývoj památných stromů, zejména stavební činnost a výkopové práce, terénní úpravy, zakládání ohně či umisťování jiných tepelných zdrojů, používání chemických látek a další činnosti," uvádí odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v databázi, kterou o památných stromech vedou.

První z lip je vysoká 22 metrů, obvod kmene dosahuje 280 cm, druhý strom je vysoký 30 metrů a obvod měří 420 cm.

1930. Lípy rostou v obci, která pulzuje běžným životem. Byly blízkým sousedem tamního kostela.

2016. Stromy jsou němým svědkem historické proměny, která Grafenried potkala. Vlevo jsou patrné obvodové zdi kostela.

Před šesti lety došlo k ošetření grafenriedských stromů. Odborníci provedli zdravotní a redukční řezy, odlehčili koruny a provedli vrtanou vazbu.

Grafenried byla významná obec s hraničním přechodem, kostelem, farou, školou a zámkem. Název Lučina dostala až po roce 1945. Po odsunu německého obyvatelstva byla vesnice částečně dosídlena, ale počátkem 50. let kvůli zřízení hraničního pásma museli lidé odejít.