V mírně deštivém odpoledni přišlo 20 obyvatel, pro které si připravila krátké povídání o významu slova svoboda v pojetí státně demokratickém, biblickém, Izraelském i křesťanském. Václav Mráz senior pak přítomným krátce přiblížil místo, na kterém se nacházejí.

„Akci, kterou zaštítila také nadace Partnerství, která poskytla strom zdarma a město Kdyně podporou finanční, jsem uspořádala pro Smržovické a tak trochu i pro Křesťanský sbor Domažlice,“ řekla Mrázová po ukončení sázení, o něž se odborně postaral majitel zahradnictví GAN Klenčí pod Čerchovem Karel Kuneš. Víc než dvoumetrový strom i s kořenovým balem dopravili Jan Jalovec a Stanislav Jelínek a bude už jen na místních, jestli se bude zelenat a růst tak, aby připomínal tento slavný den.

Autor: Zdeněk Huspek

Starec, obec spadající pod Kdyni, nebyl výjimkou. I tady se místní pustili do vysazení no lípy. „K příležitosti oslav byl strom vysazen na návsi. Za přítomnosti místních občanů se toho ujal sbor dobrovolných hasičů. Poté všichni mohli posedět v místní hospůdce, kde pro ně bylo kromě nápojů připraveno i pečení selátko,“ řekl Jiří Hruška za Sbor dobrovolných hasičů Starec.

V Postřekově se v sobotu 27. října slavilo na návrh Jiřího Knížka. Oslav se zúčastnily všechny hlavní spolky obce SDH Postřekov, Národopisný soubor, místní myslivecké sdružení, TJ Sokol Postřekov, 1. tanková rota Aktivních záloh Armády České republiky a Československá obec legionářská, která se dostavila v dobových uniformách legionářů a nesmělo zde chybět ani kompletní zastupitelstvo obce včetně pana starosty Jana Kreuze. Na oslavy přišlo přes sto padesát lidí.

Oslavy zahájili pietním aktem za zvuku československé hymny v podání od kapely Domažličanka. Následoval proslov k výročí republiky místostarosty obce Petra Anderleho a pana Jiřího Knížka. Byly předány pamětní medaile Československé obce legionářské dvěma jejím členům od pana Jiřího Řezníčka, člena 1. tankové roty Aktivních záloh Armády České republiky. Poté proběhla minuta ticha s písní „Zafúkej větříčku“, kterou zazpíval Národopisný soubor Postřekov.

Místostarosta položil věnce k pomníku padlým, opět za zvuků hudby a všichni přítomní se vydali na průvod obcí k pomníku padlých Jana Čápa, kde byla zasazena lípa svobody, jako tradiční český strom. Zástupci všech spolků obřadně lípu přihrnuli lopatou na důkaz sounáležitosti se svým státem i obcí, za doprovodu písně „Ach snyku, synku“, jež si zazpívali i všichni přítomní, nechyběla ani píseň „Postřekovský chlapci jsou“, kterou místní hlasitou ozvou ocenili.

Při celé akci padal první letošní sníh. Na závěr byli všichni pozváni do vestibulu obecního úřadu na prohlídku výstavy k výročí sta let Československé republiky, kterou připravili žáci místní základní školy. Na závěr odpoledne se všichni sešli v hostinci U Hadamů, kde spolu s dechovou hudbou zakončili slavnostní den tohoto pro naši dobu ojedinělého státního svátku. K celé atmosféře určitě přispěly i tradiční české písničky „Škoda lásky“ a „Ta naše písnička česká“, jež nakonec zahrála Domažličanka u slavnostně zasazené nové postřekovské lípy.

Autorka: Vladislava Janochová

Chodov si na republikové narozeniny pozval legionáře, kteří ve stylových uniformách doladili atmosféru nejenom pietních akcí u pomníku, ale i výstavu, kterou obec, Josef a Jiří Ledvinovi k této příležitosti uspořádali. Mezi exponáty figurovaly dobové předměty, fotografie a dokumenty z první světové války. Zhruba na tisíc kousků bylo k vidění v hospodě U Mejtnejch. Shromáždily se kromě zbraní, uniforem a ženijních prostředků i předměty, které dodali sami obyvatelé obce. Výstava se konala v sobotu od 13. do 19. hodiny a během této doby se na dobrovolném vstupném vybrala částka 4000 korun, která půjde na údržbu pomníku padlých legionářů.