V mírně deštivém odpoledni přišlo 20 obyvatel, pro které si připravila krátké povídání o významu slova svoboda v pojetí státně demokratickém, biblickém, Izraelském i křesťanském. Václav Mráz senior pak přítomným krátce přiblížil místo, na kterém se nacházejí.

„Akci, kterou zaštítila také nadace Partnerství, která poskytla strom zdarma a město Kdyně podporou finanční, jsem uspořádala pro Smržovické a tak trochu i pro Křesťanský sbor Domažlice,“ řekla Mrázová po ukončení sázení, o něž se odborně postaral majitel zahradnictví GAN Klenčí pod Čerchovem Karel Kuneš. Víc než dvoumetrový strom i s kořenovým balem dopravili Jan Jalovec a Stanislav Jelínek a bude už jen na místních, jestli se bude zelenat a růst tak, aby připomínal tento slavný den.

Starec, obec spadající pod Kdyni, nebyl výjimkou. I tady se místní pustili do vysazení no lípy. „K příležitosti oslav byl strom vysazen na návsi. Za přítomnosti místních občanů se toho ujal sbor dobrovolných hasičů. Poté všichni mohli posedět v místní hospůdce, kde pro ně bylo kromě nápojů připraveno i pečení selátko,“ řekl Jiří Hruška za Sbor dobrovolných hasičů Starec.

V Postřekově se v sobotu 27. října slavilo na návrh Jiřího Knížka. Při oslavách rozhodně neopomněli na památník Jana Čápa, k němuž mířily kroky slavnostního průvodu. Právě u památníku zakořenila mladá lípa. Pak následovalo posezení v hostici U Hadarmů, kde se Domažličanka postarala o hudební doprovod.

Chodov si na republikové narozeniny pozval legionáře, kteří ve stylových uniformách doladili atmosféru nejenom pietních akcí u pomníku, ale i výstavu, kterou obec, Josef a Jiří Ledvinovi k této příležitosti uspořádali. Mezi exponáty figurovaly dobové předměty, fotografie a dokumenty z první světové války. Zhruba na tisíc kousků bylo k vidění v hospodě U Mejtnejch. Shromáždily se kromě zbraní, uniforem a ženijních prostředků i předměty, které dodali sami obyvatelé obce. Výstava se konala v sobotu od 13. do 19. hodiny a během této doby se na dobrovolném vstupném vybrala částka 4000 korun, která půjde na údržbu pomníku padlých legionářů.

Zdeněk Huspek, Petra Kůtová