„Obávám se, že na parcele v okolí obytné zástavby a sportovního gymnaziálního stadionu dochází k jakémusi překladišti stavebního materiálu. Velice se obáváme vzniku skládky, protože sem přijíždějí nákladní auta a přivážejí suť a odpad ze stavby. Jde především o materiál používaný k výstavbě silnic, asfaltové kry apod.," popsala obyvatelka Petra D'mello.

„Jak něco takového může probíhat na dvoře zařízení, které prodává potraviny a kam zajíždějí zásobovací auta s potravinami a nápoji?" ptá se obyvatelka.
„Na skladování běžných stavebních materiálů neexistují žádné množstevní limity. Platí však, že touto činností by mělo docházet k co nejmenšímu obtěžování obyvatel," říká Petr März, vedoucí odboru životního prostředí.

Vlastníkem pozemku je město Domažlice, které jej pronajalo velkoobchodní firmě Elko.Ta jej dále pronajímá horšovskotýnské stavební firmě, která v nedaleké Kozinově ulici provádí výstavbu parkovacích míst.

„Na základě podnětu obyvatel přilehlého bytového domu byl nájemce vyzván k vyklizení pozemku od stavební suti a stavebního materiálu. Zároveň byl upozorněn na možné porušení stávající nájemní smlouvy," konstatovala Jindřiška Deckerová z odboru správy majetku.

Stížnost poslalo společenství vlastníků jednotek, které zastřešuje 34 bytů. Po konzultaci stavbaři okamžitě odvezli asfaltové kry.
„Došlo k tomu i přesto, že asfalt v tuhém skupenství je inertní materiál, z něhož se neuvolňují škodliviny," upozornil Petr März.

„Se stavbyvedoucím jsme poté věc projednali i my. Sdělil, že mezisklad asfaltu sloužil pouze k tomu, aby se nashromáždilo ekonomicky přijatelné množství k odvozu do recyklační linky u Horšovského Týna. Ve středu byl asfalt odvezen, další již navážen nebude," pokračoval Petr März a dodal: „Firma zamýšlí předmětnou plochu využít pouze k uskladnění palet po stavebním materiálu a štěrku, protože v místě stavby v Kozinově ulici k tomu nejsou vhodné podmínky. Pohyb nákladních aut by neměl být větší než tři za den."

Pro snížení možného vlivu prašnosti na obytnou zástavbu budou stavbaři využívat druhého vjezdu, který je u křižovatky s ulicí 28. října. „Dokončení stavby v Kozinově ulici je plánováno na polovinu června, s tím bude ukončena i skladovací činnost na tomto pozemku," zmínil vedoucí odboru životního prostředí Petr März.