Velkou nepříjemností pro ty, kteří jsou odkázáni na veřejnou dopravu, je nejen eliminace spojů prováděná společností POVED ve spolupráci z Krajským úřadem Plzeňského kraje, ale také situace, kdy jim například kvůli delšímu zpoždění vlaku ujede další, jímž se potřebují dostat domů.

„K lepší informaci cestujících přispělo otevření dispečinku veřejné dopravy. Ten zajišťuje návaznost spojů. Dispečer vidí na obrazovce veškeré spoje. Zjednodušeně se dá říct, že zeleně mu svítí ty, které jedou na čas, červeně naopak spoje, které mají zpoždění," říká radní pro dopravu Jaroslav Bauer.

Na interaktivní mapě, jež je dostupná na stránkách http://provoz.szdc.cz/grapp/, je možné již nyní získat přehled o vlakových spojích a zjistit, zda je jejich pohyb v souladu s jízdním řádem. Interaktivní mapa dále ukazuje modrou barvou spoje, které mají ´náskok´, žlutě ty, jež jedou se zpožděním 6–15 minut, oranžově s odchylkou 16–30 minut a čím tmavší barva, tím větší zpoždění – hnědá značí opoždění od 61 minut a více. To, že má dispečink přehled o vlakových spojích, mu umožňuje aktuálně a adekvátně reagovat na vzniklou situaci.

„Pokud má například vlak deset minut zpoždění, může se spoj na něj navazující pozdržet, přičemž může čekat relativně dlouhou dobu, prakticky tak, aby stačil ztrátu během jízdy dohnat," podotýká radní Bauer. Poloha vlaků je sledována pomocí GPS, ke komunikaci s dispečinkem slouží síť GSM.

Co se týče autobusů, je možné jejich odjezdy od železniční stanice Domažlice sledovat na krajských internetových stránkách. Jedná se o stránky: www.plzensky-kraj.cz/cs/

mhd_oblast/mhd_o­blast/116. Je možné na nich vyhledat nejen nejbližší spoje domažlické městské autobusové dopravy, ale také aktuální odjezdy autobusových linek od vlakového nádraží v Domažlicích do okolních měst a obcí.

„Městskou autobusovou dopravu zajišťujeme zhruba do 18 hodin. Autobus čeká na vlak v případě jeho zpoždění pět minut, tak to máme dané v jízdním řádu," uvedl Jaroslav Jahn z ČSAD Domažlice.