Důvodem jejich obav je soudní pře, která běží mezi Městysem Klenčí a firmou 1. Chodská stavební společnost.

Bytovky byly zkolaudovány v roce 2003 a měsíc po předání díla požadovala stavební společnost po městysi úhradu částky 740 737 korun za vícepráce. Městys odmítl částku zaplatit, neboť uvedené vícepráce nebyly uvedeny ve stavebním deníku, a roku 2006 byla proto na městys byla podána žaloba o zaplacení uvedené částky.

Soudní orgány kauzu prozatím pravomocně neuzavřely, neboť prvoinstanční soud 4× žalobu společnosti zamítl, ale soud odvolací ji vrátil zpět k dalšímu řízení. Stavební společnost navíc napadla výběrové řízení, které sama vyhrála, pro jeho neplatnost od prvopočátku. Je toho názoru, že dle zákona mělo být toto řízení provedeno jako veřejná obchodní soutěž, nikoliv jako výzva více zájemcům, neboť podle ní přesáhlo dílo hodnotu 30 milionů korun.

Problém se dotýká obyvatel těchto domů.

Co kdyby soud rozhodl o neplatnosti výběrového řízení?

V případě, že by stavební společnost u soudu uspěla, Městys Klenčí a Stavební bytové družstvo Domažlice, kteří vlastní bytovky z 51 a 49 %, by jí musely podle názoru některých právníků, s nimiž se městys radil, stavby vydat.

Vedení městyse dříve, než přijalo ve středu důležité usnesení, svolalo obyvatele domů čp. 331, 332 a 333 na jednání do Staré pošty, kam dotyční přizvali i Deník.

„Máme rodiny, jedná se o 90 lidí, kteří v bytovkách bydlí. Nás by zajímalo, jakým způsobem jsme se do vašeho sporu dostali my. Je to váš spor a my s ním nechceme být zatěžovaní," prohlásil za obyvatele jejich mluvčí.

Narážel tím na skutečnost, že městys navrhl vydat byty 1. Chodské společnosti s tím, že tato mu vrátí částku, kterou jejich stavba stála.

Problém se dotýká obyvatel těchto domů.

Následující den přijalo klenečské zastupitelstvo usnesení.

„Zastupitelstvo předběžně souhlasilo s vydáním tří bytovek proti finančnímu vyrovnání, protože tento krok považuje jako optimální pro další řešení problému," uvedl Deníku z jednání vrcholného orgánu obce místostarosta Lubomír Kulík. K problému se ještě vrátíme podrobněji.