Petice za nalezení nejlepšího řešení železniční dopravy v traťovém úseku Domažlice – Domažlice město a navazující dopravy – to je název zmiňované petice.

„Z médií, ale i přímo od státní správy se dozvídáme, že se chystá zdvojkolejnění vnitroměstského úseku trati v Domažlicích. Tomuto řešení přitom chybí návaznost na zdvojkolejnění celé trati Plzeň–Domažlice, zdvojkolejnění trati z Domažlic přes Českou Kubici do Německa. Vzhledem ke škodám na životním prostředí, ke kterým výstavba dvojkolejného úseku v intravilánu nevyhnutelně povede, především stavba 3,5 m vysoké ochranné zdi, zabírání částí pozemků přilehlých k trati, ale i jiné, žádáme státní orgány o znovuzvážení záměru, pečlivou komunikaci a vysvětlení důvodů chystané stavby občanům Domažlic,“ uvádí v petici její autor Michal Havlovic.

Automobil skončil na hraně břehu Smolovského rybníka.
Řidička pod vlivem drog skončila s autem málem ve Smolovském rybníce

V petici je poukazováno i na další dotazy, například co je důvodem nutnosti zdvojkolejnění trati přímo v domažlickém intravilánu, přičemž řada dalších úseků trati Domažlice–Plzeň má zůstat jednokolejná, jaké je nynější vytížení osobních vlaků Domažlice město – Plzeň a zpět, zda se očekává růst tohoto vytížení a z jakých důvodů a další. „Ptáme se také na to, jakým způsobem bude řešena návazná osobní doprava ze zastávky Domažlice město, především parkování osobních aut v okolí zastávky. Jaké jsou uvažované a možné podoby 3,5 m vysoké bariéry v okolí trati, je nutné, aby osobní vlaky z Plzně a do Plzně zajíždějící do zastávky Domažlice město v této zastávce desítky minut stály a zatěžovaly okolí hlukem? Pokud se nepodaří změnu veřejnosti přesvědčivě zdůvodnit, považujeme za lepší zachování současného stavu trati,“ uvedl Havlovic.

Ale zdůrazňuje, že si uvědomuje lákavost zlepšení dopravního spojení mezi Domažlicemi a Plzní, potažmo Prahou, a případně dále do SRN. Rozhodně nechce bránit pokroku, ale takový zásadní krok s sebou nese řadu nevratných změn, které se mohou stát dlouhotrvající noční můrou pro tamní obyvatele, aniž by nakonec čemukoli prospěly. „Naši předci v čase budování tratí před 150 lety dobře věděli, proč tratě a nádraží budovali v dostatečné vzdálenosti od obydlených území. Zaříznout do města betonovou jizvu je přesně takovým nevratným krokem, který je třeba pečlivě rozvážit s ohledem na zájmy celku, ale i zájmy lokální,“ dodal Havlovic.

Dva světové rekordy a potřebné limity na mistrovství světa a olympiádu si David vyplaval v italském Lignanu.
Nevidomý plavec David Kratochvíl je světovým rekordmanem

Na mnoho dotazů Správa železnic odpovídala během veřejného projednání v městském kulturním středisku v Domažlicích. „Důvodem, proč je trať na začátku a na konci dvojkolejná, je, aby se dokázaly vykřižovat vlaky a neblokovaly se na jednokolejce,“ vysvětlil technický náměstek Správy železnic Michal Froněk.

Dalším důvodem je také to, že dvojkolejka by mohla nakonec pokračovat až do Německa. „Momentálně připravujeme trať do Německa jako jednokolejnou a Německo momentálně připravuje svůj projekt také jako jednokolejný, ale nadále probíhají intenzivní jednání a není vyloučeno, že by trať mohla být dvojkolejná,“ sdělil Froněk.

I přes mnohá vysvětlování jsou ale lidé proti stavbě dvojkolejné tratě, proto proti ní zkouší bojovat peticí, která je k nalezení na portálu www.petice.com.