Rekonstrukce domu odstartovala loni v září na základě získání dotace, kterou město Kdyně obdrželo od Plzeňského kraje. Vyměněny byly prvky střešního krovu a z modřínových šindelů byla vyhotovena nová střecha. V letošním roce město Kdyně získalo další dvě dotace k rekonstrukci, která v těchto dnech pomalu finišuje, jelikož smlouva o rekonstrukci domu vyprší posledním listopadovým dnem tohoto roku.

Následně bude dům přičleněn k muzeu a měl by zobrazovat bydlení předchozích generací v tomto domě a způsob života dříve, tzn. někdy od počátku vzniku, který se datuje v roce 1780, což bylo ověřeno na základě archeologického průzkumu dřeva. Dům je tedy starý 230 let. V domě návštěvníky zaujala černá kuchyně, která je výjimečná a pochází z roku 1780. Černá kuchyně po tolika letech zůstala téměř nedotčená v původním stavu. Dokonce i saze v komíně v této černé kuchyni zůstávají nedotčené. „Aby naše děti věděly, jak se dříve vařilo a jak se celkově žilo“, poznamenal zástupce projektanta a technický dozor stavby Miroslav Jaroš.

Z prohlídky v kdyňském Domu v kožichu.

Dům je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek. Jde o pozoruhodnou stavbu pocházející z období druhé poloviny 18. století. Nejméně od druhé poloviny 80. let 20. století budově hrozil zánik, definitivní záchranu památce pak přinesl odprodej městu Kdyně, které neprodleně zahájilo její obnovu. V průběhu dosud provedených prací byly objeveny jak části roubených stěn na západní a východní straně, tak zdobně řešené stropy s prkenným záklopem. V roce 2016 se práce soustředily na opravu krovu a stropních a vazných trámů a dále na pokládku nového střešního pláště (dřevěný šindel). Dosud provedenou akci obnovy lze hodnotit kladně. V letošním roce již proběhly a ještě probíhají obnovy roubených konstrukcí, objevených na západní a východní straně. Obnovené roubené stěny budou z vnější strany opatřené hliněnou omítkou a obnova stropů. Nátěr desek prkenného záklopu bude vycházet z historické situace.

S největší pravděpodobností v domě dříve žily 4 rodiny. „Děda sem chodil k Maříkům poslouchat rádio ve 45. roce, když byl malý. Zde bydlela stará babička Maříková, zde bydlel vnuk Karel a na druhé straně bydlel paní Maříkové syn“, zavzpomínala paní Straková, která bydlí přímo naproti historickému domu. „Líbí se nám to, ale zatím to ještě není hotové. Hlavně že je ta střecha,“ okomentovala opravu domu jedna z obyvatelek Kdyně.

„Obnovu tohoto domu čp. 89 ve Starokdyňské ulici ve Kdyni lze v mnoha směrech považovat za příkladný přístup vlastníka k objektu kulturně – historického významu. Lze si jen přát, aby se v nastoupeném trendu pokračovalo až do konce, v každém případě i za současné situace lze říci, že stavba je zachráněna“, říká ředitel územního odborného pracoviště v Plzni Jan Kaigl.