„V Horšovském Týně přinesli lidé přesně 940 kilogramů elektroopadu. Většinou to byly monitory, počítače, televizory, ale i pračky a další spotřebiče z domácností,“ uvedla ve čtvrtek Miroslava Tintěrová za tým, který akci Elektrowinu realizoval na domažlickém náměstí. „Tady v Domažlicích myslím vybereme odpadu ještě více, určitě přes tunu.“

Za donesený elektroodpad dostal každý občan dárek. Děti z mateřských a základních škol, které na náměstí přišly, si mohly vyzkoušet různé hry a soutěže o odměny s ekologickými náměty. A čekal tu na ně i skákací hrad.

Do akce se vedle H. Týna a Domažlic zapojily také Přeštice a Dobřany.

„Vybraný elektroodpad se přepočítá na počet obyvatel a město, které vybralo nejvíce, získá 20 tisíc korun, které může využít v odpadovém hospodářství,“ poznamenala Tintěrová.


Elektroodpad mohou občané bezplatně odevzdávat do sběrných dvorů.
„V žádném případě nepatří do popelnic. Může totiž obsahovat látky nebezpečné pro lidské zdraví i přírodu. Tím, že jej lidé odevzdají, šetří životní prostředí, své zdraví i finanční prostředky svých obcí,“ vysvětlil Roman Abrham, ředitel zákaznického oddělení Elektrowinu.