Světový den sluchu či též Mezinárodním dnem péče o sluch byl poprvé vyhlášen v roce 2007 v Pekingu na mezinárodní konferenci zaměřené na prevenci a léčbu sluchu. K vytváření většího povědomí o sluchovém postižení prostřednictvím tohoto dne se připojuje i Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (SNN v ČR, z. s.). Jeho posláním je ochrana a obhajoba potřeb, práv a zájmů lidí se sluchovým postižením. SNN je členem mezinárodních organizací neslyšících a nedoslýchavých, které spolupracují a vyměňují si informace mezi svými členy, a díky nim podporují porozumění problematice sluchového postižení a zlepšují přístup k takovým lidem. Důležité jsou vedle včasné prevence, diagnostiky, sluchové a řečové rehabilitace se sluchadly a kochleárními implantáty či mobilních aplikací a znakového jazyka i kompenzační pomůcky. Informace o nich mohouzájemci získat také v poradenském centru v Domažlicích v Jindřichově ulici 214. Tam sídlí i základní organizace SNN. Cílem obou je pomáhat zajišťovat potřeby a zájmy osob se sluchovým postižením.

Libuše Kubertová, předsedkyně ZO SNN

Ilustrační foto.
Opozice chtěla odvolat starostu