Na tradiční akci Den sociálních služeb se prezentovaly registrované sociální služby a jiné pomáhající organizace, například pojišťovny, probační a mediační služba a podobně. Vše souvisí i s komunitním plánováním sociálních služeb na Domažlicku. „Máme zde 42 vystavovatelů, čili se rozrůstáme. Jsem ráda, že zde panuje přátelská atmosféra. Když sem přijde veřejnost, tak mají možnost se domluvit, popovídat, co by potřebovali a domluvit si schůzku ohledně dané služby,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Domažlicích Ilona Jelínková.

Radnice v Domažlicích.
Lidé volají po opravě radnice v Domažlicích, chystá se již první část

Ta nám také nastínila situaci ohledně sociálních služeb v Domažlicích, která není úplně růžová. „Sociální služby v rámci zasíťování této oblasti jsou celkem poskrovnu. Pracujeme s těmi, kteří zde působí nebo sem zajíždějí z Plzně i z Klatov. Sociální služby jsou vždy specializované na pomoc cílové skupině – seniorům, dětem, rodinám s dětmi a další. Nám například chybí terénní služby, chráněné bydlení. Stále to připomínkujeme, opakujeme, ale v tuto chvíli je to stále něco, co nás trápí,“ sdělila Jelínková, která ale vyzdvihla souhru a spolupráci sociálních služeb, které nyní působí.

Návštěvníci se mohli seznámit s širokou škálou služeb od domovů seniorů, přes služby Charity, Člověka v tísni, dobrovolnická centra a nechyběli ani asistenční psi.