Více pohodlí a lepší podmínky pro práci přinesou klientům Sociálně terapeutických dílen sv. Josefa úpravy areálu v Domažlicích. V bývalé školní zahradě, která se stávajícím areálem sousedí, začne totiž po úpravě opuštěných budov sloužit ještě jedna dílna a potřebný sklad.

Rada města projednávala žádost charity na využití volných ploch a schválila pronájem prostor za roční nájemné 30 tisíc korun.

"Areál dříve využívala školní družina, od roku 2012 tam působila veterinární ordinace a od roku 2020 je objekt prázdný," připomněl na webových stránkách města domažlický starosta Stanislav Antoš.

Sociálně terapeutické dílny zřizuje v Domažlicích a Meclově Diecézní charita Plzeň, slouží pro přibližně čtyřicet klientů. "Dílny jsou vhodné pro lidi s různým postižením, kteří chtějí pracovat, setkávat se v komunitě, chtějí být užiteční. Cílem služby je přiblížit způsob života lidí s handicapem životu běžných občanů - a tím snížit míru rizika sociálního vyloučení," uvedla vedoucí dílen Jitka Horalová. Doplnila, že v dílnách pracují lidé s lehčím mentálním postižením, s psychiatrickou diagnózou, vozíčkáři a další klienti, kterým jejich handicap neumožňuje vykonávat běžné zaměstnání. V několika dílnách, z nichž každá má trochu jiné zaměření, vznikají pod jejich rukama nejrůznější užitné i dekorativní předměty, jako jsou hrnečky, misky nebo krmítka pro ptáky. Klienti se ale věnují také výrobě ručního papíru, zpracovávají i ovčí vlnu, vyrábí parafínové svíčky a drobné věci ze dřeva. K dispozici mají i textilní dílnu. Je mimo jiné vybavena kolovratem a šicím strojem.

V terapeutických dílnách se pracuje od pondělí do pátku od osmi do šestnácti hodin, klienti mají vyhrazený čas na oběd, provozovatelé služby jim poskytují odpovídající sociální zázemí.