A právě jejich skutky by chtěl už tradičně odměnit hejtman Plzeňského kraje a udělit jim Cenu hejtmana za záchranu života.

„Nominace na Cenu hejtmana Plzeňského kraje 2015 za záchranu života lze zasílat až do 31. ledna na vyplněném kuponu otištěném v prosincovém a lednovém čísle měsíčníku Plzeňský kraj na adresu Plzeňský kraj, Cena hejtmana, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Kupon je také možné stáhnout z webu Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz a zaslat emailem na adresu: cenahejtmana@plzensky-kraj.cz," říká René Zeithaml z oddělení mediální komunikace kanceláře hejtmana PK.

Zajímalo nás, co by nominace neměla postrádat.

„V nominaci je kromě popisu výjimečného činu třeba uvést kontakt – jméno, příjmení, adresu, telefon, popřípadě e-mail na nominovaného zachránce i toho, kdo jej na cenu navrhuje," upřesňuje Zeithaml s tím, že z došlých nominací budou vybráni všichni, kteří na území Plzeňského kraje neváhali poskytnout první pomoc a přivolat záchranku, a tím přispěli k záchraně lidského života.

Cenu předá hejtman Václav Šlajs na krajském úřadu začátkem měsíce března.

„Na základě došlých nominací, které posílali obyvatelé Plzeňského kraje za rok 2014, převzali bronzovou pamětní medaili a šek v hodnotě 10 tisíc korun Václav Houlík z Oselců a Tobiáš Bebr z Kralovic. Tehdy osmiletý Tobiáš Bebr zachránil během letních prázdnin pětiletého topícího se chlapce za cenu ohrožení vlastního života. Václav Houlík zachránil život 65letému muži, který se v noci topil v ledovém rybníku," připomněl loňské oceněné Zeithaml.