Nejen prostředky na zajištění chodu města, ale také dostatek peněz na jeho rozvoj si vyčlenila ve svém plánu hospodaření pro tento rok Bělá.

Rozpočet byl sestaven jako přebytkový, s příjmy ve výši 45 milionů a 103 700 korun, naproti nim je suma výdajů obnášející 42 796 300 korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí dle rozpočtu 2 300 400 korun.

K sestavení rozpočtu na rok 2015

Bylo sestavení rozpočtu snadné, či naopak náročnější než v minulých letech?

„Myslím si, že každé sestavování rozpočtu je ´umění možného´. Je příjemné, že obce mají o nějakou korunu oproti minulosti více, na druhou stranu přibyla spousta věcí, které je třeba postavit, udělat a financovat. Je třeba zmínit, že končí období dotací, jichž už není tolik jako v minulosti. Navíc je nutné některé investiční akce předfinancovat. Rozpočet je tedy skutečně ´umění možného´ a je třeba ho sestavit tak, aby alespoň rámcově fungoval a zabezpečoval chod města," odpověděl Deníku starosta Bělé Libor Picka.

Jakým způsobem v Bělé rozpočet města sestavovali?

„Rozpočet není postavený, jak by někdo mohl usuzovat, na loňské skutečnosti, která nakonec předčila očekávání, nýbrž vychází z loňského plánu," říká.

Byl při sestavování vašeho rozpočtu hlavní záměr ušetřit přes dva miliony korun?

„Vůbec ne. Jsou tam sice přibližně dva miliony tři sta tisíc, ale je třeba brát v úvahu i financování, což u nás představuje splátky úvěru na rekonstrukci náměstí, na revitalizaci bytových domů a nákup auta pro lesního hospodáře. Ve skutečnosti tak při zohlednění těchto položek činí přebytek 200 000 korun," vysvětluje starosta.

Bělští sestavovali rozpočet s největší pečlivostí, přesto do něj museli zahrnout i položky, jež nejsou takzvaně stoprocentní.

„Rozpočet samozřejmě obsahuje položky, které jsou do něj sice dané, ale nevíme, zda je v letošním roce vyčerpáme. Čili: jisté rezervy v rozpočtu jsou, i když nejsou přímo vyjmenovány s přesnými částkami. Předpokládáme, že budou například pokryty dotací, ale pokud příjem dotace nemáme jistý a potvrzený, nemůžeme vycházet z přesné sumy. S těmito položkami je pak možné dále pracovat," vysvětluje starosta Picka s tím, že pokud se vše bude vyvíjet jako vloni, může v rozpočtu zůstat i dvoumilionová rezerva: „To uvidíme v červnu."

Plánované bělské investice

Město si vytyčilo priority, z nichž nehodlá v žádném případě slevit.

„Naší prioritou, což ostatně říkám pořád, je Školní ulice, dále základní škola a dokončení cyklostezky Bělá – Roudnice a samozřejmě chodníky v Dlouhé ulici – řádově se jedná investice ve výši kolem pěti milionů korun. V případě Školní ulice jde o kompletní rekonstrukci. Budova základní školy v nějakém rozsahu dosluhuje, nyní je třeba ji pomalu opravovat. Hodláme vyměnit okna s kopility," upřesňuje Picka.

Počítají s dotacemi

Bělští také v letošním roce počítají s pomocí dotačních prostředků.

„Na cyklostezku už dotaci vyřízenou máme, ale je z programu přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3, takže se dle dotačních podmínek musí dílo nejprve předfinancovat. Na druhou etapu výstavby chodníků v Dlouhé ulici jsme požádali o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Co se týče oprav školy, oslovili jsme se žádostí o podporu ministerstvo školství. Investicí, od níž nechceme letos v žádném případě ustoupit, je rekonstrukce Školní ulice, v tomto případě jsme požádali o finanční prostředky ROP – jihozápad," vypočítává bělský starosta.

Co udělají, pokud dotace neobdrží

Starosta Picka si je samozřejmě vědom, že žádost o dotaci je věc jedna, její schválení a přidělení finančních prostředků věc druhá.

„Rekonstrukce Školní ulice je pro nás priorita, pokud by se stalo, že bychom na ni peníze nedostali, stejně musíme tuto ulici letos řešit," konstatuje bělský starosta.

Co se týče dalších investic, i v nich má jasno.

„U opravy budovy základní školy by nastala otázka, zda tam zakoupíme za milion alespoň nějaká okna, nebo ještě počkáme a pokusíme se získat dotaci příště. Nechci předbíhat, jak to dopadne. V případě dokončení chodníků v Dlouhé ulici samozřejmě také záleží na dotaci, ale tam se jedná o rozpracované dílo, věřím, že i tam se nějak posuneme. Pro mne osobně je nejdůležitější Školní ulice a škola," podotkl starosta Picka a dodal: „Pokud vezmu tyto přímé investice a k nim připočtu spoustu sanačních záležitostí okolo, jež jsou považovány také za investice, každoročně jim věnujeme nemalou částku z rozpočtu. Podívám-li se do toho letošního, dělají veškeré investice zhruba 8,3 milionu korun. A ač se to někomu na první pohled nezdá, náš rozpočet je opět hodně investiční."