„Zpestřením byla divadelní hra Na správné adrese v podání ochotnického spolku Černoch. Představení bylo velmi zábavné a vtipné, důkladně připravené, přizpůsobené všem věkovým kategoriím, i moderní době. Odměnou účinkujícím byl obrovský potlesk ve stoje. Po skončení divadelního představení následoval děkovný proslov starosty hasičů a starostky obce Libkova, věnovaný hlavně ženám za to, že jsou a také všem občanům podílejícím se na přípravě této vydařené akce. Asi čtyřiceti přítomným ženám poté starosta hasičů předal květiny a nechybělo ani občerstvení,“ shrnula průběh akce účastnice Lucie Mlezivová.

Libkovští slavili MDŽ i divadlem.Zdroj: Lucie Mlezivová

O připravené workshopy byl velký zájem. Hojně se využívaly různé aplikace a informační technologie.
Staňkovská škola hostila pedagogickou konferenci